Wegwijs na een NAH

De eerste periode na het trauma

Ben jijzelf of is je naaste getroffen door een niet aangeboren hersenletsel? Je leven verandert plots en totaal.

Je krijgt te maken met veel onzekerheid. Niemand kan uitspraken doen of je familielid zal overleven en wat de letsels zullen zijn. Je krijgt veel informatie die je op dat moment slecht opneemt omdat er zoveel op je afkomt.

Hoe het verder moet na ontslag uit het ziekenhuis wordt dikwijls een zoektocht. Om de NAH-personen en hun naasten in hun zoektocht bij te staan, werd onder meer deze website gecreëerd.

Hierna geven wij een overzicht van de verschillende fases die je na het oplopen van een NAH doorloopt. Alles loopt natuurlijk niet netjes die volgorde maar om het te kunnen opschrijven hebben we die ordening gemaakt.

Het medische en paramedische luik

De ziekenhuisopname

Na het trauma wordt de patiënt opgenomen in een ziekenhuis. Er wordt gevochten om te overleven. Mensen die het meegemaakt hebben beschrijven het onwezenlijke van die periode. Er overheerst een gevoel van ongeloof en verbijstering. Men kan nauwelijks bevatten dat men zelf betrokken is geraakt bij zo’n verschrikkelijke gebeurtenis.

Alles heeft zo plotseling plaatsgevonden dat men nauwelijks de tijd heeft om de gebeurtenis in zich op te nemen. Er is hoop en wanhoop. Er wordt informatie gegeven die nauwelijks doordringt. De ganse situatie laat zéér diepe indrukken na die soms maanden later nog meespelen in de verwerking.

En toch wordt er gevraagd om belangrijke zakelijke beslissingen te nemen vooral ivm juridische kwesties. Kijk verder bij juridisch luik

De revalidatieperiode

Na het ontslag uit het ziekenhuis, waar de eerste levensreddende zorgen werden toegediend volgt er, naargelang de restletsels, een revalidatieperiode.

Bij eerder lichtere letsels kan de behandeling bij een huisarts verder gezet worden. Hij verwijst je, indien nodig, door naar een kinesist, een logopedist. Voor emotionele ondersteuning kun je terecht bij je huisarts, de sociale dienst van je ziekenfonds, Centra Algemeen Welzijnswerk-CAW.

Bij iets zwaardere letsels wordt de patiënt verder ambulant behandeld in het ziekenhuis waar hij opgenomen werd. Of hij kan beroep doen op een ambulant revalidatiecentrum.

In de meeste van deze centra wordt naast kinesitherapie en logopedie ook aandacht besteed aan cognitieve training o.a. geheugentraining. Psycho-educatie leert je de samenhang tussen hersenschade, zichtbare en onzichtbare gevolgen.

Een lijst van deze revalidatiecentra vind je op http://www.revalidatie.be

Bij zeer ernstige letsels komen patiënten ofwel terecht in residentiële revalidatiecentra gespecialiseerd in NAH. Of ze worden vanuit het ziekenhuis rechtstreeks doorverwezen naar een voorziening van het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap). Of naar een WZC (Woon Zorg Centrum)

De revalidatie is een periode waarin er intensief getraind wordt om de verloren mogelijkheden zo veel als mogelijk te herwinnen. Na verloop van tijd zal evenwel duidelijk worden of er blijvende beperkingen zullen zijn. Bij het oplopen van een hersenletsel is de kans groot dat er in meer of mindere mate restletsels zijn.

Aanvankelijk blijft men hopen dat alles weer goed komt. Steeds meer gaat men beseffen dat leven zoals voorheen niet meer mogelijk is. Het eigen lichaam is een ander lichaam geworden. ‘Ik herken mezelf niet meer’ is een veelgehoorde klacht.

Ook de partner en de naaste omgeving kunnen lijden onder de moeilijke acceptatie van de handicap.

De vraag van hoe het verder moet komt aan de orde. Waar je terecht kunt voor hulp en ondersteuning vind je op de volgende pagina. ‘Verder met NAH’ en ‘Lotgenotencontacten’

Het administratieve en juridische luik

Niet alleen brengt een ongeval lichamelijke letsels met zich mee. Ook morele en psychische letsels, juridische en administratieve problemen kunnen het geheel nog complexer maken.

Op het moment dat je naaste een hersenletsel oploopt ben je niet in eerste instantie bezig met de juridische kant van de zaak en toch is het belangrijk voor de hele verdere periode, eventueel zelfs voor het hele verdere leven om een correcte aangifte te doen aan de verzekering.

De kosten voor revalidatie/ re-integratie omvatten meestal ziekenhuiskosten, medische en verpleegkundige kosten, kosten voor paramedische behandelingen, vervoerskosten, de kosten van prothesen, hulpmiddelen en toestellen. Later komen de kosten voor herscholing en tewerkstelling, de uitkeringen voor loonverlies. En, indien nodig, voor de kosten van hulp en ondersteuning voor alle handelingen van het dagelijks leven.

Deze aangifte is zeer belangrijk: Laat u bijstaan door iemand die goed op de hoogte is.

– vraag hulp aan de sociale dienst van het ziekenhuis

– aan de sociale dienst van je ziekenfonds Dienst MW.pdf

– aan de sociale dienst van je gemeente

SUBROGATIE EN CUMULVERBOD

In Vlaanderen bestaat er een subrogatie regeling / cumulverbod. Dit houdt in dat de overheid eist dat het slachtoffer van een ongeval in de eerste plaats beroep doet op de verzekering om zijn kosten te betalen. Pas als de verzekering niet betaalt kan er beroep gedaan worden op de overheid

BELANGRIJK – Ingeval van hersenletsel bij een ongeval – BELANGRIJK

Als jijzelf of je familielid een hersenletsel oploopt bij een ongeval ( verkeers-, sport-, arbeidsongeval, een ander ongeval of als slachtoffer van geweld) doe dan zo snel mogelijk en een zo correct mogelijke aangifte aan de verzekering. Deze aangifte zal van groot belang zijn voor wie de kosten betaalt in de hele verdere periode.

Zie voor uitgebreide informatie verder op deze website onder subrogatie.