Wettelijke subrogatie en het FOD sociale zekerheid

Het is de regel dat de verzekeringsmaatschappij van de persoon die de schade veroorzaakte als eerste moet aangesproken worden om de schade te vergoeden.

In de praktijk kan een schaderegeling lang aanslepen. Intussen heb jij als  slachtoffer misschien minder inkomsten omdat je niet of minder kan werken.  Bovendien zijn  er voor jou bijkomende kosten gezien de beperkingen waar je nu mee moet omgaan.

Indien je minstens 2/3 arbeidsongeschikt bent, zal je een uitkering/vergoeding kunnen aanvragen bij de FOD Sociale Zaken. In afwachting van de definitieve toekenning van die uitkering kan men jou al een voorschot toekennen. Deze tegemoetkoming bestaat uit een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming.

Aanbevelingen

  • Neem zo snel mogelijk contact op met de sociale dienst van je gemeente. Deze tegemoetkoming moet daar aangevraagd worden. Zij kunnen je ook helpen om zo snel mogelijk aan de FOD Sociale Zekerheid te melden dat je slachtoffer bent van een ongeval, medische fout, of andere, en dus een derde partij verantwoordelijk kan zijn.
  • Zorg dat in de schadevergoeding door de verantwoordelijke derde voldoende rekening wordt gehouden met al je toekomstige kosten. Spreek daarover met de sociale dienst: zij zullen meekijken waaraan je moet denken.
  • Hou alle kosten die je maakt en alle tussenkomsten van andere instanties goed bij. Je kan die ook al tonen aan de geneesheer tijdens de medische expertise.
  • Maak voorbehoud voor de toekomst, wees op je hoede als er wordt voorgesteld om deze af te kopen door kapitaal. Je weet immers nooit welke gevolgen van je ongeval er later nog kunnen opduiken.
  • Zorg dat alle delen van definitieve regeling (dading) gedetailleerd zijn.

Heb je hierover vragen?

  • Neem contact met de sociale dienst van je gemeente.
  • Maandelijks worden in elke provincie zitdagen georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid. Je kunt daar bij de maatschappelijke assistenten terecht met je vragen. Meer info over deze zitdagen vind je in dit document.

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.