Partners van de Hersenletsel Liga

De Hersenletsel Liga werkt nauw samen met tal van organisaties in Vlaanderen om de levenskwaliteit van personen met NAH te verbeteren.

Zonnestraal – Havinet vzw

Bij Zonnestraal streven we naar zorg op maat en stellen we een gepersonaliseerd traject op. Onze aanpak is cliëntgericht: de wensen en behoeften van de cliënt staan centraal en worden op maat aangepakt. Ons doel is om de zelfstandigheid van de cliënt te vergroten, zonder de eigenheid van de persoon te veranderen.
Bezoek Website

Zonnelied

Zonnelied inspireert en ondersteunt personen die zorg geven en/of ontvangen om elkaar aan te sporen, te beïnvloeden en kansen te geven zodat ze als mensen rijker worden in hun (be)leven.
Bezoek Website

Wegwijs – Team HANA

Team HANA biedt begeleiding en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel, motorische beperking of degeneratieve aandoening. We bieden psychosociale begeleiding, geven advies en informatie. Samen komen we tot een begeleiding op maat.
Bezoek Website

Sint-Camillus

Sint-Camillus garandeert zorgcontinuïteit door verschillende zorgvormen en biedt tijdelijk verblijf, permanent verblijf en dagopvang nabij het centrum van Antwerpen.
Bezoek Website

Begeleid Wonen Tienen

Begeleid Wonen Tienen ondersteunt personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. Dit is op hun vraag en bij hen thuis of elders. We willen hun kwaliteit van leven en welbevinden in de samenleving versterken. We doen dit met een team van gemotiveerde en zorgzame medewerkers die trots zijn op hun werk en belang hechten aan hun professionaliteit.
Bezoek Website

Pamele vzw (H. Hart Zorggroep)

Pamele vzw biedt doelgerichte ondersteuning op verschillende domeinen via RTH of PVB. De expertise situeert zich in NAH, neurodegeneratieve aandoeningen en verpleegtechnische zorg.
Bezoek Website

Vzw De Lovie – Poperinge

Bezoek Website

Psychiatrisch Centrum Menen

Bezoek Website

Jan Yperman ziekenhuis – Ieper

Bezoek Website

vzw Uniek – Brugge

Bezoek Website

AZ Sint-Vincentius Deinze

Met zorg omringd. Als streekziekenhuis staat AZ Sint-Vincentius Deinze garant voor een persoonlijke, kwaliteitsvolle zorgverlening in een familiale sfeer.
Bezoek Website

AZ Maria Middelares

Gezondheidszorg met een ziel! AZ Maria Middelares is een innovatief ziekenhuis in de groene rand van Gent. Vriendelijkheid, warmte en patiëntbeleving staan voorop in de zorg voor élke patiënt. Ook NAH-patiënten willen we een optimale behandeling, revalidatie en nazorg in functie van hun specifieke noden bieden.
Bezoek Website

Revalidatieziekenhuis Lemberge

Revalidatieziekenhuis Lemberge bestaat uit twee afdelingen met in totaal 63 bedden en wil betaalbare, veilige, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg op maat aanbieden.
Bezoek Website

STAF vzw

Zelfstandig wonen met de steun van een sterk team? Steun op Staf. Staf wil dat iederéén zich thuis voelt in onze maatschappij. Daarom staan we mensen met een beperking bij in het zelfstandig thuis leven, door hen één-op-één en zij-aan-zij te versterken.
Bezoek Website

REVALIDATIECENTRUM NOORDERHART

Een neurologisch revalidatieprogramma kan, afhankelijk van de nood of behoefte van de patiënt, in hospitalisatie of in een ambulante setting gevolgd worden.
Bezoek Website

PZ BETHANIE – EMMAUS

De afdeling "Kadans" biedt zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel tussen 18 en 65 jaar met psychische en cognitieve problemen
Bezoek Website

CENTRUM VOOR NEUROPSYCHOLOGIE

Het Centrum voor Neuropsychologie is een praktijk waar zowel aan diagnostiek als behandeling wordt gedaan, bij kinderen, jongeren, volwassenen en senioren.
Bezoek Website

CAR KAPELHOF

Kinderen, adolescenten en volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel worden begeleid door het NAH-team. De begeleiding en behandeling richt zich op mobiliteit, ADL, communicatie, relaties, emoties en verwerking.
Bezoek Website

KAMIANO

Dienstencentrum Kamiano is gespecialiseerd in zorg- en dienstverlening aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel of aan personen met een gelijkaardige zorg- en ondersteuningsnood. Zij kunnen bij ons wonen of kort verblijven in een studio, appartement of kamer.
Bezoek Website

SINT-GERARDUS

Sint-Gerardus biedt antwoorden op maat betreffende zorg en/of onderwijs voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische beperking, zowel aangeboren als niet aangeboren. We bekijken elke situatie vanuit de mogelijkheden en niet vanuit de beperkingen.
Bezoek Website

HEILIG HART WZC

Woonzorgcentrum Heilig Hart te Oudenaarde, een huis waar elke oudere de zorg krijgt die hij verdient.
Bezoek Website

WHIPLASH/WAD vzw

Vrijwilligersvereniging voor hulp aan mensen met een halsletsel en whiplash geassocieerde letsels waaronder een traumatisch hersenletsel.
Bezoek Website

ZORGPUNT WAASLAND

Wij zijn een openbare zorgvereniging en bieden thuis- en woonzorg aan in de gemeenten Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht.
Bezoek Website

ZORGGROEP MANE

Mané vzw is een organisatie die professionele zorg op maat biedt voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een fysieke handicap.
Bezoek Website

ONS HUIS BRUGGE

Afdeling de Nieuwe Notelaar van Ons Huis Brugge biedt specifiek ondersteuning aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.
Bezoek Website

UZ LEUVEN

Het revalidatiecentrum Pellenberg biedt voor verschillende aandoeningen revalidatieprogramma's aan.
Bezoek Website

UZ GENT K7 REVALIDATIE

Het Revalidatiecentrum K7 wil de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van personen met ernstige beperkingen verbeteren. Het revalidatiecentrum biedt ook ambulante behandelingen aan.
Bezoek Website

UBUNTU GROEP

Groep Ubuntu gaat als sociale netwerkorganisatie net die stap verder. Wij verleggen de standaard voor kwetsbare mensen en gezinnen. We gaan voor niets minder dan hun eigen gewaardeerde plek in de samenleving, dat doen we door hen te versterken.
Bezoek Website

TRAINM nv

We geloven erg in de synergieën tussen technologieën, menselijke interventies en een stimulerende omgeving.
Bezoek Website

‘T WEYERKE

In 't Weyerke gaan we resoluut voor gespecialiseerde en dynamische zorg op maat aan kinderen en volwassenen met een beperking. De concrete vraag van de cliënt of zijn familie is voor ons richtinggevend.
Bezoek Website

‘T KLAVERTJE

Dienstencentrum ’t Klavertje biedt een ruim aanbod dagbesteding en huiselijke woonopvang aan volwassen personen met een fysieke handicap, al dan niet aangeboren, binnen de regio Midden- en West- Limburg.
Bezoek Website

STIJN vzw

Vzw STIJN is een netwerk van dienstverlenende organisaties voor mensen met een handicap.
Bezoek Website

SINT-DIMPNA AZ GEEL

Als regionaal ziekenhuis willen we kwaliteitsvolle, betaalbare, menselijke en doelmatige zorg bieden op maat van elke patiënt die naar ons ziekenhuis komt.
Bezoek Website

SINT-AMANDUS PSYCHIATRISCH CENTRUM

Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis, een dag- en nachtkliniek en een psychiatrisch verzorgingstehuis.
Bezoek Website

SCHOONDERHAGE vzw

Schoonderhage vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Wij staan garant voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk.
Bezoek Website

SAM vzw

SAM ondersteunt, inspireert en daagt uit. SAMen maken we werk van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.
Bezoek Website

NA(H)BIJ RESONANS vzw

NA(H)BIJ is een deelwerking van Resonans vzw, en biedt mobiele en ambulante ondersteuning aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en de mensen met wie zij samenleven.
Bezoek Website

PSYCHIATRISCH CENTRUM MENEN

U kunt bij PC Menen terecht voor elk psychisch of psychiatrisch probleem.
Bezoek Website

PEGODE vzw

Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten. We bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking.
Bezoek Website

OTL ONTWIKKELINGS-CENTRUM

Jongeren en volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ten gevolge van een verkeersongeval worden begeleid & ondersteund tijdens hun proces naar re-integratie in de maatschappij.
Bezoek Website

UNIE-K vzw

UNIE-K biedt intensieve ondersteuning aan volwassenen met een meervoudige beperking.
Bezoek Website

OIKONDE vzw

Oikonde begeleidt mensen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een beperking (mentaal, fysiek, NAH, ASS, slechtziend of blind, enz.). Ze ondersteunen elke woonsituatie.
Bezoek Website

OC DE BEWEGING

Wij ondersteunen volwassenen met een beperking vanuit de overtuiging dat wij voor elkaar en de maatschappij iets kunnen betekenen. Er is ruimte voor elkaar, het netwerk en de omgeving. En dat werkt versterkend.
Bezoek Website

KOMPAS vzw

Kompas ondersteunt mensen met een beperking bij wonen, werken en vrije tijd. Als vergunde zorgaanbieder geven we graag mee kleur aan je leven.
Bezoek Website

INKENDAAL vzw

Het revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft als doelstelling de levenskwaliteit en zelfredzaamheid van personen met complexe neurologische beperkingen te verbeteren.
Bezoek Website

HOPPERANK vzw

Hopperank wil samen met kwetsbare personen die waardevol willen wonen en leven, uitzoeken wat hun vragen hierbij zijn. We doen hiervoor een beroep op wat ze zelf kunnen en bieden professionele ondersteuning waar nodig.
Bezoek Website

HOME MARJORIE

Home Marjorie is een zorgcentrum te Heist-o/d-Berg voor personen met een NAH. Men kan er terecht met vragen voor dag- en of woonondersteuning, tijdelijk verblijf en thuisbegeleiding.
Bezoek Website

HET HAVENHUIS vzw

Vzw Het Havenhuis is een vergunde zorgaanbieder, die instaat voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van – in hoofdzaak – volwassen personen met een NAH.
Bezoek Website

HERSENLETSELPRAKTIJK GENT

De Hersenletselpraktijk is een ambulant, interdisciplinair team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie. Als ambulante groepspraktijk willen we een continuüm voorzien in de zorg van personen met een hersenaandoening.
Bezoek Website

FIOLA vzw

Fiola vzw biedt individuele begeleiding, persoonlijke assistentie, begeleid werken en groepswerking.
Bezoek Website

EMINO

Bij emino zijn we er van overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient. Daarom informeert, adviseert & ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven.
Bezoek Website

DE WITTE MOL vzw

De Witte Mol biedt zorg aan mensen met een ernstig meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wij bieden voor zowel kinderen als volwassenen een ruim en gevarieerd zorgaanbod op maat aan.
Bezoek Website

DE VIERKLAVER vzw – hanNAH

De Vierklaver vzw ondersteunt volwassenen met een beperking in hun wonen, werken en vrije tijd.
Bezoek Website

DE MEERPAAL vzw

De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap.
Bezoek Website

DE KLIMROOS vzw

De Klimroos is een dienstencentrum voor volwassen personen met een fysieke handicap, een niet-aangeboren hersenletsel en/of een neurologische aandoening. Onze dienstverlening situeert zich in de regio Noord-Limburg.
Bezoek Website

DE HOOP

De Hoop is een kleinschalige, huiselijke voorziening die volwassenen met een beperking begeleidt naar een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit.
Bezoek Website

DE BOLSTER

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel.
Bezoek Website

DIENST AMBULANTE BEGELEIDING vzw

DAB biedt thuisbegeleiding en ondersteuning aan personen met een niet aangeboren hersenletsel, een motorische beperking, een degeneratieve aandoening.
Bezoek Website

CAR TER KOUTER

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.
Bezoek Website

AVALON vzw

Avalon is een woonvoorziening voor personen met een motorische beperking, gelegen in Opstal te Buggenhout. Je kan bij ons terecht voor een tijdelijk of permanent verblijf in een huiselijke sfeer.
Bezoek Website

CAR OVERLEIE

CAR Overleie vzw is een gespecialiseerd centrum dat multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aanbiedt aan kinderen met ontwikkelingsstoornissen, aan personen met gehoorstoornissen en aan personen met een NAH.
Bezoek Website

CAR OOSTAKKER

De opdracht van het Centrum voor Ambulante Revalidatie Oostakker is het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen met bepaalde moeilijkheden die hun dagelijks functioneren duidelijk belemmeren
Bezoek Website

CAR BUGGENHOUT

Revalidatiecentrum Buggenhout is een organisatie die instaat voor multidisciplinair onderzoek en behandeling van kinderen en volwassenen met beperkingen in het dagelijkse leven.
Bezoek Website

BEGELEID WONEN PAJOTTENLAND vzw

Begeleid wonen Pajottenland biedt ondersteuning bij het zelfstandig wonen via een Persoonsvolgend Budget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan personen met (vermoeden van) een handicap
Bezoek Website

EINDELIJK vzw

Eindelijk staat voor gespecialiseerde hulp voor personen met een NAH. Deze personen verdienen zorg op maat, vandaar dat we een ruim aanbod voorleggen om hen te ondersteunen.
Bezoek Website

‘T VOLDERKE

Van ondersteuning aan huis en daginvulling tot kortverblijf, groepswonen en totaalopvang: ’t Volderke heeft voor cliënten met NAH een uitgebreid aanbod aan hulpverleningsvormen
Bezoek Website

REVARTE

RevArte staat voor de kunde en kunst van het revalideren. Het revalidatieziekenhuis richt zich op de revalidatie van verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen.
Bezoek Website

BZIO REVALIDATIECENTRUM

In het revalidatieziekenhuis IMBO kunnen alle patiënten terecht met recente aandoeningen aan het zenuwstelsel of bewegingsstelsel. Een deskundig team staat in voor een eigentijdse en menselijke revalidatie.
Bezoek Website

BRAI2N

Brai²n Antwerp is het onderzoeks- en behandelingscentrum voor neuromodulatie van GZA ziekenhuizen op Campus Sint-Augustinus. Doorinnovatieve neuromodulatietechnieken kunnen we de hersenwerking optimaliseren voor een betere revalidatie.
Bezoek Website

SINT-KAMILLUS

Het U.P.C. Sint-Kamillus wil op een actieve wijze meewerken aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met de Katholieke Universiteit van Leuven.
Bezoek Website

PULDERBOS REVALIDATIECENTRUM

Het Pulderbos beschikt over een epilepsiecentrum, een afdeling voor respiratoire revalidatie en een afdeling voor neurologische revalidatie voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.
Bezoek Website

OVER-HOOP

Over-Hoop richt zich als lotgenotengroep zowel tot de ouders als tot de jonge verkeersslachtoffers zelf. Over-Hoop staat open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maar ook voor zij die uitsluitend fysiek letsel opliepen.
Bezoek Website

SIG

Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun omgeving via inclusie en integratie. Sig heeft een werking voor professionele hulpverleners en voor breed publiek.
Bezoek Website

UNIVERSITEIT HASSELT

De opleiding revalidatiewetenschappen- en kinesitherapie leidt je op tot een kinesitherapeut die personen met beperkingen optimaal kan laten functioneren, werken én leven.
Bezoek Website

KEI (Koningin Elisabeth Instituut)

Het Koningin Elisabeth Instituut (KEI) is een dynamisch revalidatieziekenhuis gelegen langs het strand van Oostduinkerke. Het ziekenhuis biedt uitsluitend gespecialiseerde behandeling en revalidatie aan.
Bezoek Website

HOGESCHOOL PXL – Opleiding Ergotherapie

Deze opleiding leer je mensen te begeleiden die problemen ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten door een tijdelijke of blijvende beperking.
Bezoek Website

SINT-LODEWIJK vzw

Sint-Lodewijk is de pionierinstelling in Vlaanderen voor dienstverlening voor personen met een motorische beperking. Wij bieden aangepast onderwijs en begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen.
Bezoek Website

‘T SPOOR

‘t Spoor biedt ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een motorische beperking en hun omgeving mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving.
Bezoek Website

HEDER

Heder biedt eenvoudige en gespecialiseerde oplossingen en diensten aan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke beperking.
Bezoek Website

OC CIRKANT (Fracarita)

OC Cirkant is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking in Aartrijke.
Bezoek Website