Wat is subrogatie?

Op deze rubriek geven we een beknopt overzicht van wat subrogatie is, wat cumulverbod is, en welke overheidsinstanties hierbij betrokken zijn.

Subrogatie

Als iemand een letsel oploopt waarbij hij of zij beroep zal moeten doen op een verzekeraar of een fonds om de schade te vergoeden kan het lang duren vooraleer er bepaald is wat de schade is en welke vergoedingen er zullen uitgekeerd worden. Omdat er ondertussen wel kosten zijn die kunnen oplopen voorziet de wet dat overheidsinstanties kunnen tussenkomen ‘in afwachting van’ een regeling. De overheidsinstantie neemt dan contact met de verzekeraar om de bedragen die het voorgeschoten heeft terug te eisen. Dit systeem noemt men subrogatie. Subrogatie is juridische taal voor een situatie waarin een persoon of instantie (bv. VAPH) wettelijk in de plaats wordt  gesteld van iemand anders (bv. het slachtoffer van een ongeval). Dit wordt ook ‘indeplaatsstelling’ genoemd. Als die door bepaalde wetten wordt geregeld, spreekt men van ‘wettelijke subrogatie’. Overheidsinstanties die dergelijke regeling hebben zijn bv. RIZIV, VAPH & FOD Sociale zekerheid. Zij worden ‘in de plaats gesteld’ van de slachtoffers voor wat ze aan voorschotten uitgekeerd hebben.

Cumulverbod

Cumulverbod betekent dat je voor jouw schade maar één keer een vergoeding mag ontvangen. Het is dus verboden om de vergoeding voor dezelfde schade te ontvangen van de verzekeraar of fonds, samen met de tussenkomst van andere instanties, zoals RIZIV, VAPH, FOD, en andere. Elke instantie heeft uiteraard eigen, aparte regels en komt voor verschillende materies tussen zodat het niet altijd duidelijk is wie wat betaalt. Zo gebeurt het dat door onvoldoende, laattijdige of verkeerd geïnterpreteerde informatie het slachtoffer van een ongeval naast zijn fysiek en psychisch ongeluk soms ook nog eens het slachtoffer wordt van een financieel nadeel omdat bv. bepaalde tussenkomsten worden verminderd of stopgezet en soms erger nog, worden teruggevorderd. Op de verschillende pagina’s van deze rubriek vind je informatie over hoe de regelingen zijn bij RIZIV, FOD sociale zekerheid & VAPH.

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.