Legaten

De vzw opnemen in uw testament, een mooi en krachtig gebaar! De werking van onze vereniging wordt niet door de overheid gesubsidieerd. Wij zijn dus volledig afhankelijk van mensen met een hart voor NAH. Alles wat we realiseren danken we aan hen!

 

Denk je er aan om de Hersenletsel Liga te steunen door onze vzw op te nemen in je testament, contacteer dan in alle discretie onze voorzitter.

Hoe maakt u de Hersenletsel Liga tot uw erfgenaam?

Op enkele veelgestelde vragen proberen we hieronder een zo volledig mogelijk antwoord te geven. Zo kan je jouw gesprek met een notaris beter voorbereiden.

Wat kan ik via mijn testament nalaten?

Dat kan zowel een geldsom, een huis, een stuk grond, als aandelen of waardepapieren zijn. Of een antieke kast of een waardevol schilderij. Kortom via jouw testament laat je na wat je wenst. Elk legaat wordt door de Hersenletsel Liga in dank aanvaard.

Moet ik mijn testament bij de notaris deponeren ?

Strikt genomen niet. Je kan ook een zelfgeschreven wilsbeschikking maken. Die is rechtsgeldig op voorwaarde dat ze met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend is. Toch raden wij je aan om ook zo’n eigenhandig testament bij de notaris te deponeren. Zo vermijd je dat het verloren gaat, of er later misverstanden of discussies ontstaan.

Wat mag ik van mijn notaris verwachten?

Jouw notaris vertelt je heel open en in vertrouwen hoe je de nalatenschap het best regelt. Hij controleert alle gegevens en waakt erover dat je wilsbeschikking later correct wordt uitgevoerd. Het testament dat je samen met hem opmaakt en ondertekent heet een authentiek of notarieel testament. Het biedt je absolute zekerheid.

Wat als ik een testament heb en later nog van mening zou veranderen?

Je kan jouw testament op elk moment herroepen. De wet bepaalt dat bij overlijden van een erflater alleen rekening gehouden wordt met de allerlaatste wilsbeschikking (tenzij het hier om een aanvulling zou gaan, op het vorige testament).

Met je testament druk je je liefde en bezorgdheid uit voor wie achterblijft. Voor je partner, je kinderen, je familie.. en misschien ook voor de mensen die door het noodlot getroffen werden en het erg moeilijk hebben in het leven, mensen met NAH en hun familie bijvoorbeeld.

Via jouw nalatenschap kan je tonen dat je om hen geeft. Het is een mooi en krachtig gebaar en daarmee reik je over de grens van je eigen leven heen. Overweeg je dat? De Hersenletsel Liga is gerechtigd zo’n legaat te aanvaarden en dit onder fiscaal gunstige voorwaarden. De overheid rekent ons  sinds 1 juli 2021 geen successierechten aan. Zo blijft er 100% van je legaat reëel over voor het goede doel.

Ter vergelijking. Als neven en nichten van je erven, houden ze ongeveer de helft (35 tot 55%) netto over. De rest gaat naar de overheid onder de vorm van successierechten.