Een kleine gift, een groot verschil!

De Hersenletsel Liga vzw put al haar inkomsten uit giften en lidmaatschapsgelden.

Voor onze werking zijn we zeer afhankelijk van giften. Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben. Alle beetjes helpen om de levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun familie en mantelzorgers te verbeteren.

Je kan ons helpen door een gift  te storten op onze rekening BE88 0013 2923 3941 met als vermelding “GIFT, je volledige naam en je e-mailadres”. 

Alle giften van minstens 40 € aan de Hersenletsel Liga vzw geven je recht op een fiscaal attest. Daarvoor hebben we ook jouw rijksregisternummer nodig.

Je kan natuurlijk ook elke maand een klein bedrag overmaken met een bestendige opdracht, of onze QR code scannen.

Wat kunnen wij doen met jouw gift?

Met 4 € per maand doen we veel:

  • Met een gift van 50€ kan één van onze professionele medewerkers thuis langsgaan bij een persoon met een hersenletsel, of diens mantelzorger, om hun behoefte in kaart te brengen en de persoon verder te helpen met dagdagelijkse dingen.
  • Of met die 4 € per maand kunnen 5 mensen telefonisch via de Hersenletsel Lijn een antwoord krijgen op hun informatievraag.
  • Of onze Jobcoach kan samen met de persoon met NAH bekijken of terug aan het werk gaan mogelijk is, en welk werk de persoon nog wil of kan doen en onder welke vorm.
  • De liga helpt mensen mee op weg in hun zoektocht naar zinvolle dagbesteding. Dat kan gaan van vrijwilligerswerk, aangepaste hobbies, sporten op maat, enz.

Tal van redenen om de liga te steunen dus! Geef jij jouw steun ook aan mensen met NAH?