Wettelijke subrogatie en het VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.

Als iemand een handicap oploopt als gevolg van een ongeval, een beroepsziekte, een medische fout of andere, dan bestaat er binnen het VAPH een subrogatie regeling en cumulverbod.

Als het slachtoffer zich inschrijft bij het VAPH, een goedkeuring ontvangt en reeds beroep kan  doen op de hulpvormen ervan, dan betaalt het VAPH deze kosten op basis van zijn regelgeving en dit ‘in afwachting’ dat de schadevergoeding wordt uitbetaald.

De tussenkomsten van het VAPH zijn dus voorschotten of provisies.

Contact opnemen met VAPH

  • Per mail kunnen juridische vragen gesteld worden aan wettelijkesubrogatie@vaph.be
  • Per telefoon kan je vragen stellen aan het juridisch team van het VAPH via het nummer 02 225 84 67
  • Meer informatie vind je in deze brochure van VAPH

Aanbevelingen

  • Communiceer zo goed & duidelijk mogelijk met VAPH. Zo kun je het best bepalen wat er nodig is aan hulp en ondersteuning.
  • Breng zo snel mogelijk het VAPH op de hoogte dat er sprake is van een ongeval met een aansprakelijke derde. Je hebt informatieplicht. Vul het formulier ‘gegevens van een schadegeval in het kader van wettelijke subrogatie’ in. Dit is te vinden op de website van VAPH.
  • Breng het VAPH op de hoogte van de medische expertises.
  • Licht het VAPH in van gerechtelijke procedures.
  • Leg het voorstel van de definitieve regeling vooraf voor aan VAPH.

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.