Wat is NAH?

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) is een hersenletsel ten gevolge van een beroerte, een ongeval, een zuurstofgebrek, een infectie, een hersentumor, kortom, ten gevolge van welke oorzaak dan ook.

Een niet-aangeboren hersenletsel leidt voor een persoon met NAH meestal tot een onomkeerbare breuk in zijn of haar levenslijn. Een persoon met NAH is daarom vaak aangewezen op hulpverlening.

Gevolgen van NAH

De gevolgen kunnen zeer verschillend zijn. Ze kunnen variëren tussen lichte problemen met spraak of bewegen tot Permanent Vegetatieve Status (PVS). Hoe erg de gevolgen zijn hangt samen met de aard, de omvang en de plaats van het letsel. Meestal worden de gevolgen opgedeeld in zichtbare en onzichtbare gevolgen. De zichtbare gevolgen vallen snel op. Er zijn problemen met bewegen en met spraak. De onzichtbare gevolgen zijn moeilijker te bevatten, komen meestal pas later aan het licht, dikwijls pas eenmaal de persoon terug inschakelt in ‘gewone leven’. We noemen ze cognitieve gevolgen en gedrags- en emotionele gevolgen.

Enkele voorbeelden van onzichtbare gevolgen

Lichamelijke gevolgen Vermoeidheid: de overgrote meerderheid van de personen met NAH heeft klachten van vermoeidheid (anders dan door slaaptekort). Cognitieve gevolgen Stoornissen in aandacht, geheugen: moeilijkheden met plannen en uitvoeren van taken. Traagheid is een andere veelgehoorde klacht. Traag in denken en doen. Communicatie en sociale contacten Behalve spraakproblemen hebben veel personen met NAH ook problemen om te communiceren met taal. Zij kunnen de draad van een gesprek moeilijk volgen en ze reageren inadequaat. Gevolg: moeilijkheden met sociale contacten. Gedrag De meest gehoorde zijn: controleverlies, weinig initiatief of juist hyperactief, niet leren uit ervaringen, ook niet uit slechte ervaringen.

Meer informatie

Voor meer informatie kan je vinden op de volgende pagina’s: Je kan ook terecht in de rubriek ‘Publicaties‘ voor boeken, artikels en tools over en rond NAH.

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.