Terug aan het werk

Tewerkstellingsbevorderende maatregelen

De meeste mensen die een hersenletsel oplopen verlangen er naar op een bepaald moment terug aan de slag te gaan, liefst op de plek waar ze voordien werkten. Dat is niet altijd haalbaar. Is er een overgangsperiodes nodig? Of zijn er andere tussenkomsten die het mogelijk maken om opnieuw aan de slag te kunnen?

Tijdens de ziekenhuis en revalidatieperiode werd je – normaal gezien – uitbetaald door het ziekenfonds. Als de dokter oordeelt dat je terug aan de slag kunt zijn er mogelijkheden tot progressieve werkhervatting. De arbeidsgeneesheer stelt je hiervan op de hoogte.

Als je niet terug aan de slag kan op je vroegere werkplek omdat die job te zwaar geworden is, kan je beroep doen op de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Zij kunnen je op de hoogte brengen van alle ondersteuningsmaatregelen om terug aan de slag te geraken. Zij bieden ook herscholingen aan. Neem contact met de VDAB en zij helpen je verder om te kijken naar wat voor jou de mogelijkheden zijn. Je kunt daar ook daar om het statuut van arbeidshandicap/arbeidsbeperking te krijgen. Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. NAH valt daaronder. Neem contact met de VDAB in je buurt of surf naar www.VDAB.be/arbeidsbeperking voor meer informatie.

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Als je hersenletsel zo ernstig is dat er sprake is van een handicap en je bent niet meer in staat om (voldoende) te werken dan kun je beroep doen op het stelsel van inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen worden toegekend aan een persoon die omwille van een handicap onvoldoende inkomsten geniet of bijkomende lasten heeft. Het zijn vervangende of aanvullende inkomsten. Om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten moet de persoon met handicap voldoen aan een aantal regels. Er moet vastgelegd worden dat omwille van de fysische of psychische toestand de inkomsten beperkt zijn tot een derde van wat een valide persoon kan verdienen op de arbeidsmarkt (maatwerkbedrijven niet inbegrepen). Om te genieten van een integratietegemoetkoming moet een tekort of vermindering van de zelfredzaamheid vastgesteld worden.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je gemeente. Meer informatie vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid: handicap.belgium.be

 

Onderzoeksproject “Werken na hersenletsel”

In februari 2021 startte het ESF onderzoeksproject “Werken na hersenletsel”. Naast de promoter, de Thomas More Hogeschool, zetten onderzoekers, ervaringsdeskundigen, zorg- en werkprofessionals mee hun schouders onder dit project: de Hersenletsel Liga, revalidatiecentrum UZ Gent en SBS Skill Builders.

Met dit project willen we de slaagkans verhogen voor werkenden en werkzoekenden met een NAH om arbeid (terug) op te pakken en duurzaam vol te houden.

De 3 voornaamste doelen van het project zijn:

  • handvaten geven aan zorgprofessionals voor arbeidsgerichte revalidatie (AGR);
  • handvaten geven aan werkenden en werkzoekenden met NAH, zorgprofessionals en werkprofessionals om hun onderlinge communicatie te optimaliseren;
  • beleidsaanbevelingen doen om die onderlinge communicatie te ondersteunen en duurzame arbeids(re)integratie te faciliteren.

Heb je een vraag over arbeidsgerichte revalidatie of over terugkeren naar werk met een hersenletsel? We bundelden veel voorkomende vragen en formuleren er antwoorden op.

De website is nog in verdere ontwikkeling, maar je vindt er zeker al een heleboel nuttige info!

www.thomasmore.be/werken-na-hersenletsel

NAH-icon-01

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.

Boeken, artikels & tools
over en rond NAH

Meer informatie over NAH en de gevolgen ervan, kan je vinden in de rubriek Publicaties van deze website.