Terug aan het werk

Verschillende personen die een hersenletsel opliepen verlangen er naar op een bepaald moment terug aan de slag te gaan. Soms lukt dat op de plek waar je voordien werkte, maar soms ook niet.

Ook voor mantelzorgers kan het een hele uitdaging zijn om aan het werk te blijven. De mantelzorg vergt heel wat tijd en energie, waardoor je misschien impact ervaart op je werkprestaties of je energieniveau. Ook voor jou is de Hersenletsel Liga er om je te ondersteunen.

Heb je een vraag over al dan niet terug aan het werk gaan? Stuur een mailtje naar jobcoach@hersenletselliga.be, of contacteer ons via de contactpagina.

Hieronder vind je alvast wat extra informatie.

Bereid je goed voor

Ook al popel je misschien om terug aan het werk te gaan, neem de tijd om je goed voor te bereiden en overweeg om geleidelijk aan op te starten.

Doseren is voor de meeste personen met NAH namelijk de boodschap!

Voel je je klaar om weer te gaan werken? Stel jezelf dan eerst de volgende vragen:

  • Ben ik in staat om hetzelfde werk te doen als vóór mijn NAH (lichamelijk en mentaal)?
  • Moet mijn takenpakket of mijn werkschema worden aangepast?
  • Heb ik nood aan ondersteuning?
  • Van wie heb ik goedkeuring nodig om aan het werk te gaan?

Praat er zeker over met je behandelend arts en ga pas aan de slag wanneer je van alle partijen groen licht krijgt! Denk hierbij aan de mutualiteit, de arbeidsgeneesheer, je werkgever, de verzekeringsmaatschappij, …

We helpen jou op deze pagina al een beetje op weg.

Heb je vragen over werk en NAH? Stuur dan een mail naar onze jobcoach@hersenletselliga.be en wij helpen je graag verder!

Terug aan het werk met NAH (Dialogisch Coaching)

Tewerkstellingsbevorderende maatregelen

Tijdens de ziekenhuis en revalidatieperiode werd je – normaal gezien – uitbetaald door het ziekenfonds. Als de dokter oordeelt dat je terug aan de slag kunt zijn er mogelijkheden tot progressieve werkhervatting. De arbeidsgeneesheer stelt je hiervan op de hoogte.

Als je niet terug aan de slag kan op je vroegere werkplek omdat die job te zwaar geworden is, kan je beroep doen op de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Zij kunnen je op de hoogte brengen van alle ondersteuningsmaatregelen om terug aan de slag te geraken. Zij bieden ook herscholingen aan. Neem contact met de VDAB en zij helpen je verder om te kijken naar wat voor jou de mogelijkheden zijn. Je kunt daar ook daar om het statuut van arbeidshandicap/arbeidsbeperking te krijgen. Dit betekent dat je een aandoening hebt van psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor je het moeilijk hebt om werk te vinden of om je job uit te voeren. NAH valt daaronder. Neem contact met de VDAB in je buurt of surf naar www.VDAB.be/arbeidsbeperking voor meer informatie.

Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Als je hersenletsel zo ernstig is dat er sprake is van een handicap en je bent niet meer in staat om (voldoende) te werken dan kun je beroep doen op het stelsel van inkomensvervangende- en integratietegemoetkomingen.

Deze tegemoetkomingen worden toegekend aan een persoon die omwille van een handicap onvoldoende inkomsten geniet of bijkomende lasten heeft. Het zijn vervangende of aanvullende inkomsten. Om van deze tegemoetkoming te kunnen genieten moet de persoon met handicap voldoen aan een aantal regels. Er moet vastgelegd worden dat omwille van de fysische of psychische toestand de inkomsten beperkt zijn tot een derde van wat een valide persoon kan verdienen op de arbeidsmarkt (maatwerkbedrijven niet inbegrepen). Om te genieten van een integratietegemoetkoming moet een tekort of vermindering van de zelfredzaamheid vastgesteld worden.

Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de dienst maatschappelijk werk van je gemeente. Meer informatie vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid: handicap.belgium.be

Onderzoeksproject “Werken na hersenletsel”

In 2021 en 2022 was de Hersenletsel Liga betrokken in het  ESF onderzoeksproject “Werken na hersenletsel”. Onderzoekers, ervaringsdeskundigen, zorg- en werkprofessionals zetten mee hun schouders onder dit project, een samenwerking tussen de Thomas More Hogeschool, de Hersenletsel Liga, revalidatiecentrum UZ Gent en SBS Skill Builders.

Met dit project willen we de slaagkans verhogen voor werkenden en werkzoekenden met een NAH om arbeid (terug) op te pakken en duurzaam vol te houden.

De 3 voornaamste doelen van het project zijn:

  • handvaten geven aan zorgprofessionals voor arbeidsgerichte revalidatie (AGR);
  • handvaten geven aan werkenden en werkzoekenden met NAH, zorgprofessionals en werkprofessionals om hun onderlinge communicatie te optimaliseren;
  • beleidsaanbevelingen doen om die onderlinge communicatie te ondersteunen en duurzame arbeids(re)integratie te faciliteren.

Heb je een vraag over arbeidsgerichte revalidatie of over terugkeren naar werk met een hersenletsel? We bundelden veel voorkomende vragen en formuleren er antwoorden op.

De website is nog in verdere ontwikkeling, maar je vindt er zeker al een heleboel nuttige info! Wil je nog extra info of rechtstreekse hulp, contacteer dan onze jobcoach@hersenletselliga.be.

www.thomasmore.be/werken-na-hersenletsel

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.