Over ons

De NAH Liga wordt Hersenletsel Liga

Vanaf 2021

De Vlaamse Liga NAH wordt NAH LIGA 

Op 9 juni 2016 zette de Vlaamse Liga NAH een nieuwe stap. De Liga wil alle personen en organisaties die zich inzetten voor een betere kwaliteit van leven van mensen met een NAH met elkaar verbinden en versterken. De Algemene vergadering en het bestuur werden uitgebreid.
Samen met het Vlaams Platform NAH, dat nu deel uitmaakt van de NAH LIGA gaan diverse organisaties aan de slag rond thema’s zoals lotgenotencontact, vorming en opleiding, sensibilisatie, gebruikerswerking, brede zorg, innovatie en onderzoek….

De NAH LIGA zet de traditie van de Vlaamse Liga NAH verder en blijft in nauw contact staan met de mensen met NAH en hun omgeving.

De NAH LIGA wil tevens het aanspreekpunt zijn voor diverse overheden over materies die NAH aanbelangen. De komende maanden wordt de werking van de liga  verder concreet gemaakt.

De NAH LIGA realiseert hersenletselplan

Het Vlaams Platform NAH lanceerde op 17 september 2015 het Vlaams Hersenletselplan. De acties zijn gegroepeerd rond drie speerpunten.

Sensibilisering

Enkele actiepunten

  • Bekendmaking NAH aan het ruime publiek. Gerichte sensibilisering van betrokken zorgverleners, reguliere diensten, natuurlijke omgeving, betrokken overheden
  • Campagne – Week van NAH van 10 – 16 oktober 2016
  • Jaarlijks terugkerende dag van NAH

Brede zorg

Enkele actiepunten

  • Kwaliteitszorg: streven naar een intersectoraal zorgpad NAH met geïntegreerde follow up ( ook neuropsychologische) tijdens en na de acute ziekenhuis en revalidatiefase. Dit om de gevolgen van NAH op langere termijn en in het dagelijks leven goed in te schatten en er op in te spelen.
  • uitbouw support-teams NAH in Vlaanderen
  • Goed afgestemde, geïntegreerde chronische thuiszorg
  • Vlotte toegang tot diensten voor personen met een handicap- zorggarantie voor zwaarst zorgbehoevenden
  • Aanbieden van psycho-educatie

Innovatie en onderzoek

Enkele actiepunten

  • Gecoördineerd, interdisciplinaire, praktijkgericht onderzoek naar langetermijngevolgen van NAH op het functioneren van mensen en op hun participatie in de maatschappij
  • Organiseren van vorming – training en opleiding

Het volledige hersenletselplan vind je hier vlaams-hersenletselplan-nah_20150917

Maatschappelijke zetel: p/a in Ziekenhuis Inkendaal.
Inkendaalstraat, 1, 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)

Ondernemingsnummer: 0468383009

Contact : via de contactpagina op www.hersenletselliga.be of via info@hersenletselliga.be