Algemene vergadering

Onze Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar samen. De Hersenletsel Liga vzw telt 24 effectieve leden. Ons bestuursorgaan bestaat uit 18 gemotiveerde bestuurders, die minstens 4 keer per jaar samenkomen om de werking en strategie van de liga te bewaken.

Bestuursorgaan

Philippe Stas
Voorzitter

Dries Cautreels
Ondervoorzitter

Chris Truyers
Ondervoorzitter

Denise Eeckelaers
Penningmeester

Heidi Tanghe
Secretaris

Benny Biets

Joël Boydens

Griet Gysemberg

Beni Kerkhofs

Engelien Lannoo

Elke Sarens

Johan Van den Borne

Ward Van Hoorde

Greet Van Mechelen

Johan Warnez

Sabine Willaert

Dagelijks Bestuur

Zes leden van dat bestuursorgaan vormen het dagelijks bestuur en ontmoeten elkaar één keer per maand om de dringende en operationele zaken te bespreken.

Carolien De Prycker
Coördinator / Communicatieverantwoordelijke

Benny Biets

Dries Cautreels

Denise Eeckelaers

Beni Kerkhofs

Philippe Stas

Heidi Tanghe

Tamaya Van Criekinge

Inhoudelijk platform

De voorzitters van onze werkgroepen vormen, samen met de voorzitters van de regionale samenwerkingsverbanden, het Inhoudelijk Platform van de Hersenletsel Liga. Het doel  van het Inhoudelijk Platform is activiteiten afstemmen op elkaar en nieuwe initiatieven verwelkomen. Het  Vlaams Hersenletselplan dient hierbij als leidraad en inspiratiebron.