Het bestuur

Algemene vergadering

Onze Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar samen. De Hersenletsel Liga vzw telt 24 effectieve leden. Ons bestuursorgaan bestaat uit 18 gemotiveerde bestuurders, die minstens 4 keer per jaar samenkomen om de werking en strategie van de liga te bewaken.

Bestuursorgaan

Philippe Stas Voorzitter
Dries Cautreels Ondervoorzitter
Chris Truyers Ondervoorzitter
Denise Eeckelaers Penningmeester
Heidi Tanghe Secretaris
Benny Biets
Beni Kerkhofs
Engelien Lannoo
Guy Lorent
Elke Sarens
Johan Van den Borne
Ward Van Hoorde
Tamaya Van Criekinge
Greet Van Mechelen
Johan Warnez
Sabine Willaert

Dagelijks Bestuur

Zeven leden van dat bestuursorgaan vormen het dagelijks bestuur en ontmoeten elkaar één keer per maand om de dringende en operationele zaken te bespreken.

Carolien De Prycker
Coördinator / Communicatieverantwoordelijke
Benny Biets
Dries Cautreels
Denise Eeckelaers
Beni Kerkhofs
Philippe Stas
Heidi Tanghe
Tamaya Van Criekinge

Raad van Advies

De Adviesraad bestaat uit de voorzitters van onze werkgroepen , de voorzitters van de regionale samenwerkingsverbanden en experten in het brede domein van niet-aangeboren hersenletsels.Het doel  van de Adviesraad is activiteiten afstemmen op elkaar en nieuwe initiatieven verwelkomen. Het  Vlaams Hersenletselplan dient hierbij als leidraad en inspiratiebron.