Wettelijke subrogatie en het RIZIV

Het ziekenfonds betaalt, in afwachting dat de schadevergoeding wordt uitbetaald, de geneeskundige kosten en de dag- en invaliditeitsvergoedingen (zogenaamde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). Dit zijn dus provisies of voorschotten en het ziekenfonds zal zich later wenden tot de verzekeraar die de schade moet vergoeden ingevolge zijn wettelijk subrogatierecht. De ‘betaling in afwachting’ gebeurt enkel als het slachtoffer zijn ziekenfonds meedeelt of de schade door een andere partij kan worden vergoed en daartoe alle inlichtingen bezorgt die daarvoor van belang zijn.

Men kan niet kiezen om geen vergoeding te vorderen van de andere partij, omdat de ziektewet voorschrijft dat (zo er een verantwoordelijke partij is) die partij de schade moet vergoeden en de mutualiteit enkel provisies uitbetaalt in afwachting van de vergoeding van die schade door de andere partij. Er bestaat medewerkingsplicht.

De ziekteverzekeraars worden in de plaats gesteld van de slachtoffers voor de betalingen die zij hebben gedaan en mogen als eerste de totaliteit van hun uitgaven eisen, op het totaal van hetgeen de verantwoordelijke partij verschuldigd is.

Aanbevelingen

  • Meld zo snel mogelijk aan uw mutualiteit dat je een ongeval hebt gehad en dat een derde partij verantwoordelijk kan zijn. De Sociale Dienst van het ziekenhuis ken je hierbij helpen.
  • Hou alle kosten die je maakt en alle tussenkomsten van andere instanties goed bij, en leg die voor aan de geneesheer tijdens de medische expertise.
  • Zorg dat alle bestanddelen van de definitieve regeling (dading) gedetailleerd zijn.
  • Zorg dat in de vergoeding door de verantwoordelijke derde voldoende rekening wordt gehouden met de toekomstige kosten. Kort na het ongeval is het zeer moeilijk om te voorspellen hoeveel kosten er in de toekomst zullen zijn.
  • Het is dus aangeraden om elk voorbehoud te behouden en niet te kiezen om de toekomstige schade af te kopen door kapitaal.

Heb je een vraag hierover?

Heb je een vraag of opmerking hierover, aarzel dan niet ons te contacteren of te mailen naar info@hersenletselliga.be.