Hersenletsel Liga

Over ons

De Hersenletsel Liga vzw is een patiëntenorganisatie die alle personen en organisaties verbindt die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving.

Onze visie

We moedigen iedereen aan om de krachten te bundelen over de regio’s heen. Zo vormen we een sterk netwerk waar ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie en optimalisatie van de zorg centraal staan. Alles in functie van de optimale levenskwaliteit van mensen met NAH.

Ook op beleidsniveau verdedigt De Hersenletsel Liga de belangen van mensen met NAH. De Hersenletsel Liga is het centrale aanspreekpunt voor de overheid en waakt over de realisatie van het Vlaams hersenletselplan.

Voor onze werking vertrouwen we op onze coördinator / communicatieverantwoordelijke Carolien De Prycker en op de inzet van onze leden en vrijwilligers, ons bestuursorgaan en ons dagelijks bestuur.

Folder Hersenletsel Liga

Download onze folder om een beter inzicht te krijgen in de werking van onze organisatie.

Jaarverslag 2023

Een overzicht van onze werking en activiteiten vind je in ons meest recente jaarverslag.

Statuten Hersenletsel Liga VZW

De Hersenletselliga Liga VZW streeft naar de optimalisatie van de kwaliteit van leven van personen met een niet-aangeboren hersenletsels.