Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging

De Hersenletsel Liga is actief vertegenwoordigd in de volgende organisaties:

Vlaams Patientenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.

Belgian Brain Council

Een coördinerende vereniging van Belgische agentschappen en individuele partners voor hersenletsels en aanverwante aandoeningen.

 

Trefpunt zelfhulp

Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact staan centraal bij Trefpunt Zelfhulp. Zit je met vragen rond je zelfhulpgroep of wil je graag een project uitwerken rond zelfhulp? Wij helpen je graag verder.

 

Familieplatform

Familie is een uiterst belangrijke partner in het herstelproces en verdient daarom meer aandacht. Bovendien bevordert familieparticipatie het herstel van de betrokkene.