Provinciale werking

Antwerpen

Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen

Samenwerkingsverband NAH – provincie Antwerpen is een intersectorale groep (VAPH, revalidatie, ziekenhuizen, thuiszorg, GGZ…) die haar kennis en expertise inzet op verschillende domeinen en dit volgens het principe van gedeelde zorg.

Leden van het samenwerkingsverband bieden ondersteuning aan aan mensen met een NAH. Ze engageren zich om vanuit hun expertise samen te werken met de betrokken organisaties.

NAH, en wat nu?

Wanneer iemand getroffen wordt door een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het leven van die persoon en de mensen met wie hij samenleeft, wordt overhoop gehaald. Omdat een Niet Aangeboren Hersenletsel zo plots je leven volledig overhoop gooit, zit men met heel erg veel vragen. Hoe ga ik om met de persoon die plots zo veranderd is? Waar kan ik terecht? Hoe kan ik als hulpverlener de persoon met een NAH best ondersteunen? Op deze en vele andere vragen, trachten wij met het Samenwerkingsverband Antwerpen een antwoord te bieden.

Workshop: Samenwerken met het netwerk

Wat doen wij?

We verstevigen de draagkracht van het netwerk rond een persoon met een NAH. Personen met een NAH, hun betrokkenen en zorgprofessionals kunnen bij ons terecht met hulpvragen. We trachten o.a. uit te klaren welke noden er zijn, om op hun vraag een antwoord te geven. We helpen hen op weg door specifieke handvaten aan te reiken wat betreft het omgaan met emotionele, relationele, gedragsmatige en/of cognitieve veranderingen ten gevolge van een NAH. Eveneens organiseren we opleidingen en studiedagen voor professionals.

Supportteam

Het supportteam geeft een advies bij zorginhoudelijke vragen met betrekking tot personen met een NAH. Tevens kunnen mantelzorgers, professionals of organisaties die te maken hebben met personen met een NAH eveneens hun (zorg)vraag voorleggen.

Opleidingen

Wij organiseren opleidingen, workshops & intervisies voor zorgprofessionals. Daarnaast geven wij ook workshops voor mantelzorgers.

Andere activiteiten

Wil je in contact komen met lotgenoten? Of wil je graag deelnemen aan activiteiten gericht op personen met een NAH? Check dan zeker de kalender. Daarin vind je allerhande activiteiten georganiseerd door het Samenwerkingsverband of door partners.