Provinciale werking

Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen is een intersectoraal samenwerkingsverband dat de dienstverlening aan personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naaste omgeving wenst te behartigen en bevorderen.

Missie

Het samenwerkingsverband stelt zich tot doel om diensten, organisaties en verenigingen uit de provincie Oost-Vlaanderen te steunen in het ontwikkelen van kennis en deskundigheid ten aanzien van personen met NAH.

Het Provinciaal Netwerk zet zijn schouders onder de acties van het Vlaams Hersenletselplan van de Hersenletsel Liga zijnde sensibilisering, brede zorg, vorming, innovatie en onderzoek.

Daarnaast is er ook ruimte om casussen te delen en expertise van collega’s in te winnen met betrekking tot deze casussen. Dit zorgt voor een zorg die gedeeld kan worden; enerzijds door expertise uit te wisselen, anderzijds door de effectieve zorg te delen.

Contacteer ons

Sabine Willaert
Contactpersoon Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen

  • E-mail: sabine.willaert@SIG-net.be

Elke Sarens
Voorzitter Provinciaal Netwerk NAH Oost-Vlaanderen

  • E-mail:  elke.sarens@NAHeindelijk.be

Leen De Block
Contactpersoon voor gedeelde zorg

  • E-mail:  leenblontrock@cggwaasendender.be

Werkingsverslagen

Ons aanbod

Download het overzicht van het NAH zorgaanbod in de provincie Oost-Vlaanderen: