Werkgroepen

Onze werkgroepen staan open voor alle leden, vrijwilligers en geïnteresseerden.  Ook worden er geregeld nieuwe “ad-hoc” werkgroepen opgericht om rond specifieke acties te werken.

Minstens één keer per jaar houden we een vergadering waar iedereen kan kennismaken met onze werkgroepen. Die dag komt elke werkgroep aan bod, en worden de activiteiten, stand van zaken, de korte en langetermijndoelstellingen van elke werkgroep besproken.

Werkgroep Brede Zorg

Voorzitter: Guy Lorent

Doelstelling:

Deze werkgroep werkt rond volgende actiepunten:

 • Kwaliteitszorg: streven naar een intersectoraal zorgpad NAH met geïntegreerde follow up tijdens en na de ziekenhuis- en revalidatiefase. Dit om de gevolgen van NAH op langere termijn en in het dagelijks leven goed in te schatten en er op in te spelen.
 • Juiste, geïntegreerde thuiszorg.
 • Vlotte toegang tot diensten voor personen met een handicap- zorggarantie.
 • Aanbieden van psycho-educatie.

Werkgroep Sensibilisering

Voorzitter: open positie

Doelstelling:

 • Bekendmaken van NAH bij het ruime publiek.
 • Gerichte sensibilisering van betrokken zorgverleners, omgeving van de patiënten & betrokken overheden.
 • Organisatie van jaarlijks terugkerende “Week van NAH” in de derde week van oktober.

Werkgroep Innovatie

Voorzitter: Beni Kerkhofs

Doelstelling:

 • Het stimuleren van gecoördineerd, interdisciplinair en praktijkgericht onderzoek naar lange-termijngevolgen van NAH op het functioneren van mensen & op hun deelname in de maatschappij.

Werkgroep Vorming

Voorzitter: Sabine Willaert

Doelstelling:

 • Afstemmen van het vormingsaanbod over NAH in Vlaanderen, voor mensen met NAH, hun mantelzorgers en voor professionele hulpverleners.
 • Verzamelen van de beschikbare kennis rond NAH.
 • Het uitbouwen van de “Week van NAH”.

Werkgroep Lotgenoten

Voorzitter: Carolien De Prycker

Doelstelling:

 • Contact houden & communiceren met lotgenoten. Dit gebeurt vooral via sociale media, zoals de website en de Facebook pagina van de Hersenletsel Liga.
 • De lotgenotencontacten van mensen met NAH opsporen en bekend maken via de website en de Facebook pagina van de Hersenletsel Liga.

Werkgroep Financiën & Fondsen

Voorzitter: Denise Eeckelaers

Doelstelling:

 • Verzamelen van de nodige fondsen voor de Hersenletsel Liga, die geen enkele financiële ondersteuning krijgt en volledig draait op de grote inzet van vrijwilligers.
 • Financiële opvolging van de Hersenletsel Liga vzw.

Werkgroep NA(H)Werken: Werken met een Hersenletsel

Voorzitter: Petra Peltenburg

Doelstelling:

 • jobcoach@hersenletselliga.be is onze rechtstreekse hulplijn.
 • We gaan in dialoog met personen met een NAH en hun mantelzorgers over het al dan niet (terug) aan het werk gaan na een NAH en begeleiden hen in dit traject.
 • We mappen de werk-mogelijkheden en de organisaties die personen met NAH en hun mantelzorgers actief kunnen ondersteunen

Werkgroep Leden- & Vrijwilligerswerking

Voorzitter: Denise Eeckelaers

Doelstelling:

 • Opvolging van het dossier ‘vrijwilliger’ bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Gezin.
 • Uitbouwen en ondersteunen van een volwaardige vrijwilligerswerking.