Terug naar huis

Eindelijk terug naar huis

Na de ziekenhuisperiode of na de revalidatie komt het moment dat je ontslagen wordt. Eindelijk terug naar huis. Het is niet gemakkelijk om te weten welke ondersteuningsmogelijkheden er allemaal zijn. Ook is het niet altijd eenvoudig om te weten wat jij nu juist nodig hebt en waarop je beroep kan doen.

Op welke diensten kan je beroep doen?

De sociale dienst van het ziekenhuis of revalidatiecentrum waar je opgenomen bent, helpt in de meeste gevallen de persoon met NAH op weg om in de doolhof van diensten. Maar dikwijls worden de moeilijkheden pas helemaal duidelijk eenmaal terug thuis. De sociale dienst van het ziekenfonds kan je op de hoogte brengen van wat er aan diensten bestaat. Meer informatie hierover kan je vinden op deze website van de overheid: www.zorg-en-gezondheid.be In ieder provincie is er een thuisbegeleidingsdienst die zich gespecialiseerd heeft in de problematiek van NAH. De Diensten ondersteuningsplan (DOP) zijn er niet uitsluitend voor NAH maar ze hebben er wel ervaring mee. Meer informatie hierover kan je vinden op: www.vaph.be Via de dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) kun je beperkte, handicap specifieke ondersteuning krijgen zonder dat er een goedkeuring van het VAPH nodig is. Je hoeft dus geen aanvraag te doen bij VAPH om hiervan gebruik te maken. Contactgegevens van VAPH voorzieningen die RTH aanbieden vind je hier: www.vaph.be De bovengenoemde diensten zullen eerst kijken wat je juist zoekt of nodig hebt. Dan kijken ze welke hulp er te vinden is in je directe omgeving (mantelzorg) en bij de reguliere diensten. Pas als daar onvoldoende hulp kan gevonden worden gaan zij kijken naar meer gespecialiseerde hulp.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”30″][vc_column_text]

Wat als terug niet meer naar huis kan?

Zijn de letsels die je opgelopen hebt zeer ernstig en heb je zodanig veel hulp nodig dat je niet terug naar huis kunt dan zijn er twee circuits waar je terecht kan om te wonen.

VAPH voorzieningen

Er zijn voorzieningen die gespecialiseerd zijn in de opvang van mensen met een NAH. In andere voorzieningen is er een aparte werking voor mensen met NAH. Om toegang te krijgen tot deze voorzieningen is wel een Persoonsvolgend Budget (PVB) nodig waarmee je je zorg kan inkopen. Informatie over hoe je een Persoonsvolgend Budget kunt aanvragen vind je op de pagina ‘Tegemoetkomingen en tussenkomsten van overheidsdiensten‘ van deze website. De procedure om een PVB te bekomen is lang.

Woonzorgcentra

Deze centra hebben het grote voordeel dat ze op korte termijn een opvang kunnen bieden. Ze zijn ook in bijna elke stad of gemeente te vinden, wat uiteraard goed is voor de sociale contacten van de persoon die er gaat wonen. Meer info kan je vinden op deze website: www.zorg-en-gezondheid.be/woonzorgcentra]

Heb je een vraag hierover?

Contacteer dan gerust onze Hersenletsel Lijn op 02 681 81 81 (weekdagen van 9 tot 12 uur) of via contact@hersenletsellijn.be