Statuten

Statuten van de Hersenletsel Liga VZW

Maatschappelijke zetel: p/a in Ziekenhuis Inkendaal.Inkendaalstraat, 1, 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek)

Ondernemingsnummer: 0468383009

De VZW wordt “Liga voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel” genoemd, afgekort “Hersenletsel Liga”. De vereniging werd opgericht op 22 januari 1999 onder de naam “Vlaamse Liga voor personen met niet-aangeboren hersenletsels”, afgekort “Vlaamse Liga N.A.H.”

Als doel van de vereniging werd in de statuten opgeschreven:

De Hersenletselliga Liga vzw streeft naar de optimalisatie van de kwaliteit van leven van personen met een niet-aangeboren hersenletsels (afgekort NAH) en hun omgeving in Vlaanderen door het verbinden van alle actoren met betrekking tot NAH, met name professionelen in de zorg, ervaringsdeskundigen, familie en betrokkenen, personen met NAH, vormingsinstanties, hogescholen en universiteiten, onderzoeksinstanties, overheden, etc. in een Vlaams overlegplatform. Naast deze regio-overstijgende werking ondersteunt de Hersenletsel Liga vzw de verschillende regionale initiatieven en faciliteert de verbinding tussen deze regio’s. De Hersenletsel Liga vzw moedigt actoren aan om de krachten regio-overstijgend te bundelen en zo te komen tot ontmoeting, uitwisseling, evidence-based handelen, innovatie en een referentiekader voor optimale levenskwaliteit en zorg voor personen met NAH en hun omgeving. Op basis hiervan  realiseert de vzw een optimale beleidsbeïnvloeding en behartigt maximaal de belangen van personen met een NAH en hun mantelzorgers. De Hersenletsel Liga vzw is het centrale aanspreekpunt voor de overheid.

Een vraag over niet-aangeboren Hersenletsels?

Onze Hersenletsel Lijn staat voor je klaar.