Wat heeft invloed op de evolutie van personen met NAH in de chronische fase?

Stijn vzw  in PELT zette een praktijkonderzoek op bij 142 personen met NAH om na te gaan welke evolutie ze doormaakten en welke factoren hierin een rol speelden. Samen met een bevraging bij experten leidde dit tot de inventarisatie van een set van relevante factoren. In nauw overleg met zorgprofessionals en experten werden de factoren vertaald naar items in een reflectie-instrument NAH, afgekort RINAH.

RINAH is in de eerste plaats bedoeld als een tool voor zorgverleners om bewust te blijven van de brede waaier van factoren die een impact hebben op de evolutie die personen met een NAH doormaken. Het instrument helpt zorgverleners op het niveau van elk individu te reflecteren over welke factoren op welke manier een impact hebben. Zo draagt RINAH bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van leven van personen met NAH.

Naast het primaire doel als reflectie-instrument resulteert het invullen van RINAH ook in een risico-indicatie. Elk antwoordalternatief van elk item is gekoppeld aan een risicoscore. Risicoscores kunnen opgeteld worden per domein (NAH, Persoon, Aanpak) of over alle items. Hoe hoger/lager de score, hoe groter de kans op een negatieve/positieve evolutie. De risico-indicatie helpt de aspecten van de zorg te belichten die mogelijk meer aandacht verdienen.

Auteurs van het RINAH zijn Ben Schouten, Peter Mariën+, Miet Vandeberg, Kathleen Motmans, Guy Lorent en Dirk Liessens. Sig vzw is uitgever van het instrument.