Voor gesprekken en begeleiding

Een gesprek bij een psycholoog of maatschappelijk werker

Veel personen met NAH, een veel partners van personen met NAH ondervinden de behoefte om eens te praten over hun eigen ervaring met NAH of over hun partner met NAH. Of  ze willen meer leren over wat NAH. Wat is dat allemaal? Die veranderingen bij mijn partner, wat is nu NAH? en wat is niet kunnen en wat is niet willen? Dergelijke vragen.

Als je niet terecht kunt in het revalidatiecentrum of de VAPH dienst waar je gebruik van maakt zijn er ook onderstaande mogelijkheden:

De mutualiteiten betalen een psycholoog terug onder bepaalde omstandigheden. De terugbetaling verschilt per mutualiteit. Vraag informatie aan je eigen mutualiteit.

Psycho-educatie

Dit is een vorm van psychotherapie, een meer intensieve vorm van psychologische ondersteuning

Een veel gehoorde klacht bij pmNAH en bij hun partners is: ‘ik herken mijn partner niet meer want na zijn hersenletsel is hij helemaal veranderd’. En dat kan gaan over zeer uiteenlopende klachten.

Zicht krijgen op de relatie tussen gedrag en hersenletsel kan een grote hulp zijn om deze klachten te herkennen en om ermee te leren omgaan

Psycho-educatie geeft informatie aan pmNAH of aan familie/naastbetrokkenen over hoe zij kunnen omgaan met de –vooral onzichtbare- beperkingen die een NAH meebrengt. Na de informatie wordt ook een traject gelopen waarin geoefend wordt om met de beperkingen om te gaan.

Psycho-educatie voor pmNAH is nog volop in ontwikkeling. Je kunt er naar vragen bij volgende diensten:

  • In revalidatiecentra die zich gespecialiseerd hebben in NAH
  • Thuisbegeleidingsdiensten voor personen met NAH.
  • Zelfstandig werkende psychologen die zich gespecialiseerd hebben in NAH.

Outreach

Er wordt meer en meer gewerkt naar een inclusieve maatschappij. Diensten, verenigingen die zich niet uitsluitend richten tot een bepaalde groep mensen met een handicap, in ons geval tot pmNAH kunnen beroep doen op voorzieningen gespecialiseerd in NAH om informatie en bijscholing te krijgen. Het VAPH voorziet een vergoeding voor gespecialiseerde diensten die dit opnemen.

Voor de voorwaarden  klik hier