Verder leven met NAH

Als op het einde van de revalidatieperiode duidelijk wordt dat terugkeren naar huis zonder hulp onmogelijk geworden is bestaat er een hele waaier van ondersteuningsmogelijkheden ivm wonen.

Gewone voltijdse tewerkstelling is dikwijls ook niet meer mogelijk. Ook daar bestaan mogelijkheden tot herscholing, tussenkomsten en tegemoetkomingen.

Een persoon met handicap heeft rechten en plichten. Ja, maar welke?

En soms heeft een persoon met NAH nood aan psycho-sociale ondersteuning.

Op volgende pagina’s vind je een korte introductie