Oproep naar organisatoren van Hersenletsel-Cafés

Van 9 tot 15 oktober 2023 gaat “De week van NAH” door. Dan willen we opnieuw in alle Vlaamse provincies Hersenletsel-Cafés organiseren!

We hopen opnieuw dat er talrijke initiatieven worden georganiseerd tijdens deze week.

Wie ziet het zitten om op grote of kleinere schaal een hersenletsel-café te organiseren in deze periode? Uiteraard mag het iets ruimer dan die week.

Graag zien we er in elke provincie een aantal doorgaan, op die manier is alles goed verspreid over Vlaanderen. Ook een online Hersenletsel-Café is zeker mogelijk!

Graag hadden we ten laatste tegen 10 september 2023 via sabine.willaert@sig-net.be geweten wie een café wil organiseren, wat het thema is, wie eventueel de spreker is en waar het café doorgaat. We starten eind september volop met de promotie.

Voor alle info en vragen kan je ook terecht bij sabine.willaert@sig-net.be, T: 053 38 28 18.

Wat meer uitleg:

Wat is een Hersenletsel-Café

Een Hersenletsel-Café is een laagdrempelige manier om personen met NAH, familieleden en/of geïnteresseerden bijeen te brengen. Het is een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en over een aspect van NAH te spreken.

Een Hersenletsel-Café houdt rekening met de gevolgen van NAH, o.a. geen luide muziek, geen fel licht en rolstoeltoegankelijke plaats.

Wie organiseert dit?

Een Hersenletsel-Café wordt door een of meerdere plaatselijke organisaties georganiseerd, al dan niet in hun eigen lokalen. Zowel de inhoudelijke, praktische en financiële kant wordt georganiseerd door de plaatselijke organisatie(s). Sig kan indien nodig meehelpen om te zoeken naar geschikte sprekers. Sig en de Hersenletsel Liga zorgen voor de promotie van de Hersenletsel-Cafés.

Inhoud van een Hersenletsel-Café

Een Hersenletsel-Café heeft als doel om het thema NAH in de kijker te stellen. Dit kan door een spreker te vragen of een workshop te organiseren. Uiteraard is “gezellig samenzijn” ook een onderdeel van een Hersenletsel-Café.

Mogelijke thema’s:

 • Nieuwe opleiding, herscholing, cursus, wat kan ik nog volgen met mijn NAH?
 • Na NAH, is er Nog Altijd Humor?
 • Reizen met NAH, waar moet je allemaal op letten?
 • Belang van bewegen na NAH
 • Ik, mijn NAH en de mensen rondom mij
 • Hoe vrije tijd bij personen met NAH invullen?
 • Hoe blijf ik actief na mijn hersenletsel?
 • Leven met NAH, een hele boterham
 • Hoe hou je het vol als mantelzorger van een persoon met NAH?
 • Hoe kan ik als mantelzorger het brein stimuleren: tips en weetjes om thuis te oefenen
 • Op weg naar gepaste hulp na NAH
 • Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht, hoe omgaan met egocentrisme?
 • Revalidatie na hersenletsel en wat met vrije tijd na een hersenletsel
 • het “Rad van NAH” met veel weetjes
 • Wat is de betekenis van muziek bij personen met NAH
 • Thuiskomen met NAH
 • Werken met NAH / Werk combineren met zorg

Mogelijke methodieken:

 • infosessie: spreker vragen
 • Workshop
 • Een debat
 • Een interactieve quiz
 • Interactieve videohoek
 • Yogales
 • Getuigenissen van ervaringsdeskundigen
 • Ronde tafelgesprekken
 • Gesprekken tijdens een wandeling

Mogelijke randanimatie:

 • Fototentoonstelling van personen met NAH
 • Info-standen van organisaties in de buurt
 • Sjoelbak of een ander gezelschapsspel
 • Een stilte hoek
 • Boekenstand met info over NAH

Wanneer wordt een Hersenletsel-Café georganiseerd?

Er worden enerzijds gezamenlijke Hersenletsel-Cafés aangeboden. Dit gebeurt éénmaal in het voorjaar (eind maart) en tijdens “De week van NAH” in oktober. Elke organisatie kan ook nog extra Hersenletsel-Cafés aanbieden. Ook hier staan Sig en de Hersenletsel Liga in voor de promotie.

Een Hersenletsel-Café kan zowel tijdens de dag als ’s avonds doorgaan en zowel fysiek als online.

Promotie

Er is een Hersenletsel-Café sjabloon gemaakt met een foto die kan gebruikt worden, om de herkenbaarheid te vergroten. Er is plaats voorzien om de eigen gegevens in te vullen. Alle Hersenletsel-Cafés worden gepromoot op de websites en de sociale mediakanalen van Sig en de Hersenletsel Liga.

Coördinatie

Sig zorgt voor het verzamelen van alle Hersenletsel-Cafés. Alle gegevens worden doorgestuurd naar Sabine Willaert, sabine.willaert@sig-net.be. Het sjabloon kan ook via Sig verkregen worden.