Inkomen van je partner heeft geen invloed meer op je integratietegemoetkoming (IT)

Bron: de website van FOD Sociale Zekerheid

Bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT) werd ook rekening gehouden met de inkomsten van de partner van de persoon met een handicap. Dit wordt ook wel eens de “prijs van de liefde” genoemd.

Om personen met een partner niet te ontmoedigen samen te gaan wonen met een partner, wordt er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer gehouden met de inkomsten van de partner bij de berekening van de Integratietegemoetkoming (IT). Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van de partner, maar nu wordt de ‘prijs van de liefde’ dus volledig afgeschaft. Sommige personen met een handicap zullen door deze maatregel nu wel in aanmerking kunnen komen voor een IT of een hogere IT krijgen.

We houden jullie op de hoogte van alle praktische stappen, zodra ook het Koninklijk Besluit gepubliceerd is. Als je al een integratietegemoetkoming hebt, zal die eenmaal het KB gepubliceerd is op ons initiatief herberekend worden en het recht retroactief (vanaf januari 2021) worden toegekend.