Folder LIGA

De NAH LIGA groepeert gebruikers en professionelen rond de problematiek van niet-aangeboren hersenletsel – NAH – met als voornaamste streefdoel het verbeteren van de kwaliteit van leven voor personen met NAH en hun mantelzorgers.

Zij streeft ernaar om het Vlaams Hersenletselplan te realiseren. De acties zijn gegroepeerd rond drie speerpunten

SENSIBILISERING

Bekendmaking NAH aan het ruime publiek, sensibiliseren zorgverleners. Dit o.a. door het organiseren van een jaarlijkse week van NAH.

BREDE ZORG

Kwaliteitszorg o.a. door te streven naar continuïteit bij de overstap tussen diensten. Goed afgestemde chronische thuiszorg door installeren casemanager/trajectbegeleider. Vlotte toegang tot diensten voor zwaarst zorgbehoevenden. Ondersteunen lotgenotencontacten.

INNOVATIE EN ONDERZOEK

Stimuleren van praktijkgericht onderzoek op vlak van NAH. Organiseren of ondersteunen van vorming, training en opleiding