No Image Available

RINAH Reflectie-instrument NAH (Versie 2.0)

 Auteur: Ben Schouten, Peter Mariën, Miet Vandeberg, Kathleen Motmans, Guy Lorent, Dirk Liessens  Categorie: Tool  Uitgever: Sig  Publicatiedatum: 2020  Korte samenvatting: In nauw overleg met zorgprofessionals en experten werden de factoren vertaald naar items in een reflectie-instrument NAH, afgekort RINAH.  Online bestellen / Downloaden
 Beschrijving van de inhoud:

Om een beter zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de evolutie die personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase doormaken, zette Stijn vzw een praktijkonderzoek op. Bij 142 personen met NAH werd nagegaan welke evolutie ze doormaakten en welke factoren hierin een rol speelden. Samen met een bevraging bij experten leidde dit tot de inventarisatie van een set van relevante factoren. In nauw overleg met zorgprofessionals en experten werden de factoren vertaald naar items in een reflectie-instrument NAH, afgekort RINAH.

RINAH is in de eerste plaats bedoeld als een tool voor zorgverleners om bewust te blijven van de brede waaier van factoren die een impact hebben op de evolutie die personen met een NAH doormaken. Het instrument helpt zorgverleners op het niveau van elk individu te reflecteren over welke factoren op welke manier een impact hebben. Zo draagt RINAH bij aan de kwaliteit van de zorgverlening en de kwaliteit van leven van personen met NAH.

Naast het primaire doel als reflectie-instrument resulteert het invullen van RINAH ook in een risico-indicatie. Elk antwoordalternatief van elk item is gekoppeld aan een risicoscore. Risicoscores kunnen opgeteld worden per domein (NAH, PERSOON, AANPAK) of over alle items. Hoe hoger/lager de score, hoe groter de kans op een negatieve/positieve evolutie. De risico-indicatie helpt de aspecten van de zorg die mogelijks meer aandacht verdienen, te belichten.

RINAH wordt gratis ter beschikking gesteld voor alle zorgverleners in de sector die het willen gebruiken. Je vindt hier een afdrukbare versie van het reflectie-instrument.

Download hier RINAH (PDF-formaat)

Op termijn hopen we RINAH ook online aan te bieden. Voorlopig is dat enkel mogelijk voor zorgverleners van Stijn vzw.

 Back