No Image Available
De meest gestelde vragen over hersenletsel
 Auteur: Erik Matser  Categorie: Boek  ISBN: 9789058601605  Publicatiedatum: 2003  Korte samenvatting: Een beknopt, maar duidelijk boekje over de problematiek die is ontstaan bij hersen- en nekletsel. Online bestellen / Downloaden
 Beschrijving van de inhoud:

De auteur, als neuropsycholoog verbonden aan het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop, is een deskundige op het gebied van hersenletsels, speciaal als het om sportletsels gaat. Hij is erin geslaagd een voor patiënten zeer leesbaar boek te maken over allerlei vormen van hersenletsel zoals hersenschudding, hersenkneuzing, schedelbasisfractuur en coma. Verder is er aandacht voor whiplash (nekletsel) en hersenletsel, dat is ontstaan bij boksen en voetbal. Het boek bevat een register, maar er ontbreekt een literatuurlijst. Er is één schematische tekening om de delen van de hersenen weer te geven. Een beknopt, maar duidelijk boekje over de problematiek die is ontstaan bij hersen- en nekletsel.