Samenwerkingsverband

West-Vlaanderen

Werking

Om onze doelen te realiseren hebben we met SYNAPS 2.0 een structuur opgezet met een stuurgroep, een kennisgroep en ad hoc werkgroepen.

De stuurgroep

De stuurgroep van Synaps 2.0. bepaalt de strategische doelstellingen van het samenwerkingsverband en gaat na of de werking vlot verloopt. Het beleidsplan resulteert in concrete actieplannen die ad hoc werkgroepen op hun beurt uitwerken en opvolgen.

De stuurgroep focust vooral op regelgeving, beleidsbeïnvloeding en sensibilisering.

Daarnaast is er een kennisgroep, die instaat voor vorming en expertise op vlak van NAH.

Voorzitter: Johan Warnez
Contact: johan.warnez@hersenletselliga.be of 0473 87 17 98

De kennisgroep

De kennisgroep staat in het bijzonder in voor het thema vorming en expertise.

Voorzitter: Heidi Tanghe
Contact: Heidi.Tanghe@hersenletselliga.be of 0499 19 17 89