januari 2021

Hersenletsel Liga krijgt nieuw logo

In december 2020 besloot de NAH LIGA vzw om haar naam te veranderen in deLiga voor Personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel, afgekort Hersenletsel Liga vzw.

Met een nieuwe naam komen ook een nieuw logo en huisstijl. Hiervoor werkt de Hersenletsel Liga samen met vrijwilliger Kenny Molly van Black Molly Design (Roosdaal).

Kenny: “Ik startte van de idee dat een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) leidt tot een doolhof voor sommige informatie, zowel voor informatie die de hersenen in moet als informatie die er moeilijker uit geraakt. Ik combineerde de grafische voorstelling van een doolhof met gestileerde hersenen, en verwerkte er de H en de L van de Hersenletsel Liga in”.

De Hersenletsel Liga behoudt haar focus op het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Philippe Stas, voorzitter, vult aan dat “we met onze nieuwe naam en logo meer zichtbaarheid en ruchtbaarheid kunnen geven aan de problematiek rond NAH. Als Hersenletsel Liga ijveren we voor een geoptimaliseerd zorgaanbod voor alle personen met een NAH, met aandacht voor zowel de zichtbare als de onzichtbare gevolgen van een hersenletsel.”

In de volgende maanden wordt ook een nieuwe website gelanceerd, waarbij we personen met een NAH, ervaringsdeskundigen, professionele zorgverleners, zorgvrijwilligers, actievoerders, onderzoeksinstanties en overheden zo goed mogelijk trachten te verbinden.

Philippe Stas, voorzitter NAH LIGA

Goed nieuws voor wie een gift wil doen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn giften vanaf 40 Euro fiscaal aftrekbaar

Voor onze werking zijn we volledig afhankelijk van giften.  Help ons mee door een bedrag,  hoe klein ook, te storten  op onze rekening  BE88 0013 2923 3941 met als vermelding GIFT, je naam en je email-adres.

Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben. Alle beetjes helpen ons om de levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun familie en mantelzorgers te verbeteren.

En goed nieuws voor de Hersenletsel Liga die rekent op jullie steun