Goed nieuws voor wie een gift wil doen.

Vanaf 1 januari 2021 zijn giften vanaf 40 Euro fiscaal aftrekbaar

Voor onze werking zijn we volledig afhankelijk van giften.  Help ons mee door een bedrag,  hoe klein ook, te storten  op onze rekening  BE88 0013 2923 3941 met als vermelding GIFT, je naam en je email-adres.

Een klein gebaar kan grote gevolgen hebben. Alle beetjes helpen ons om de levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel, hun familie en mantelzorgers te verbeteren.

En goed nieuws voor de Hersenletsel Liga die rekent op jullie steun.