Persbericht Week van NAH

Een hersenletsel, het overkomt meer mensen dan we denken. Meer dan 300.000 Belgen leven met een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), ten gevolge van een (verkeers)ongeval, hersenbloeding, hersentumor, beroerte of ziekte. Bovendien komen er elk jaar 50.000 bij. Dit komt neer op gemiddeld dertig patiënten per huisarts. Toch blijven deze mensen als doelgroep relatief onzichtbaar, de problematiek van hersenletsels is nauwelijks gekend. Een blijvende brede sensibilisering op alle niveaus is dus noodzakelijk. Daarom voert de Hersenletsel Liga van 10 tot 16 oktober 2022 met De Week van NAH een campagne voor het brede publiek. Er worden tal van Hersenletsel-cafés georganiseerd over heel Vlaanderen. Uitsmijter dit jaar is het NAH Congres op 11 oktober in congrescentrum Van der Valk in Beveren. We verwachten meer dan 500 personen (waaronder mensen met NAH, mantelzorgers en professionele hulpverleners).

Vaak onzichtbaar, wel aanwezig
Een hersenletsel heeft vaak naast de duidelijk zichtbare gevolgen zoals onder andere problemen met bewegen of spreken, ook minder zichtbare gevolgen zoals problemen met onthouden, concentreren, sociaal functioneren, vermoeidheid enz. Deze gevolgen maken ook op langere termijn zaken die voor de medemens evident zijn moeilijk of onmogelijk, denk maar aan tewerkstelling, vrijetijdsactiviteiten of het onderhouden van een netwerk. Mensen met een hersenletsel en hun omgeving spreken van een breuk in de levenslijn. We merken dat vooral de niet-zichtbare gevolgen van een hersenletsel weinig gekend zijn. Nochtans zou een grotere (h)erkenning van de gevolgen van een hersenletsel kunnen leiden tot een beter begrip en meer ondersteuning voor deze mensen.

Nickie Maes (30 jaar), NAH-lotgenoot en blogger van ‘verder met NAH’,  kan erover meespreken: “Twee jaar geleden liep ik door een trombose een hersenletsel op en sindsdien is mijn leven heel bruusk omgegooid. Hoewel de meeste gevolgen van mijn hersenletsel niet altijd zichtbaar zijn, zijn ze daarom niet minder beperkend. Sinds mijn hersenletsel is niks meer vanzelfsprekend: werken, vrije tijd, sociale contacten, mobiliteit, … Ik loop nog heel vaak tegen mijn eigen grenzen aan, maar ook terug een plaats vinden in de maatschappij is al een heel confronterend en vermoeiend traject geweest voor mij. Er is nog veel onwetendheid, onbegrip en zelfs angst voor mensen met een beperking. Ik geloof net zoals komiek William Boeva dat dit mee veroorzaakt wordt door een onvolledig inclusiviteitsbeeld dat wordt geschetst in de media en dus ook in de maatschappij.”

“Ik vind zelfs dat we mogen spreken over een ‘inclusie illusie’. Want waarom lopen er zoveel mensen met een beperking nog tegen grenzen en uitsluiting aan in een maatschappij die zich toch steeds meer de ‘hashtag woke’ toekent?”
“Als we deze illusie ooit willen doorprikken, denk ik dat we het begrip inclusie actiever op de voorgrond moeten plaatsen en dat we met z’n allen goed moeten doorgronden wat inclusie eigenlijk juist betekent en hoe we dit kunnen toepassen in alledaagse situaties.”

Kijk hier naar de videogetuigenis van Nickie Maes. Lees hier haar nieuwe cursiefje.

Nickie Maes en andere ervaringsdeskundigen zijn bereid om hun persoonlijk verhaal te vertellen en er staan professionals uit het werkveld klaar om mee te werken aan mogelijke artikels of programma’s.

Interesse?
Journalisten zijn welkom op dinsdag 11 oktober in congrescentrum Van der Valk in Beveren-Waas.

Info voor de pers: Carolien De Prycker – Hersenletsel Liga (0477 28 70 90) carolien.deprycker@hersenletselliga.be – of Geert Andries – Sig (0479 26 05 72) geert.andries@sig-net.be