02 681 81 81 | De Hersenletsel Lijn

De Hersenletsel Liga pakt het gemis aan ondersteuning en begeleiding aan met de Hersenletsel Lijn

Persbericht

De Hersenletsel Liga lanceert – samen met 13 partners – de Hersenletsel Lijn om mensen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en hun naaste omgeving te helpen. Bedoeling is dat niemand zich nog ‘verloren’ voelt in het hulpverleningslandschap. Er is een gemis aan ondersteuning en begeleiding bij de overgang van het (revalidatie)ziekenhuis naar huis.

De Hersenletsel Lijn wil voor alle personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) na de opname in het ziekenhuis een starttraject voorzien. Hiermee willen we vermijden dat ze zelf op zoek moeten gaan in het complexe zorglandschap. Door tijdig de juiste hulp en ondersteuning te bieden, willen we het best mogelijke traject organiseren en voorkomen dat er zich bijkomende problemen ontwikkelen. Ook later in het traject kan men bij de Hersenletsel Lijn terecht voor informatie en advies. De 13 partners gaan met lokale trajectbegeleiders in heel Vlaanderen aan de slag om personen met NAH naar gepaste zorg te leiden.

De Hersenletsel Lijn is bereikbaar:

Wie kan contact opnemen?

  • Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Partners of familieleden van iemand met NAH
  • Mantelzorgers van iemand met NAH
  • Zorgverleners – voor een cliënt met NAH

De Hersenletsel Liga diende eind 2022 een pilootproject ‘Hersenletsel Lijn’ in bij het VAPH, samen met 13 partners uit Vlaanderen. Daarnaast betuigden ook een tiental andere partners hun steun aan het project. Het volledige project werd goedgekeurd, waardoor de Hersenletselliga en de 13 partners subsidies krijgen om het
project ook daadwerkelijk te realiseren.

De Hersenletsel Liga vzw is een patiëntenorganisatie die zich inzet voor een betere levenskwaliteit van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving.

De Hersenletsel Lijn is een pilootproject van de Hersenletsel Liga, Begeleid Wonen Tienen, BZIO, CAR Kapelhof, CAR Overleie, De Beweging, De Hoop, NAH Eindelijk, Vierklaver | hanNAH, OTL, PZ Bethanië | Emmaüs, Resonans, Staf en Zorggroep Sint-Kamillus. De Hersenletsel Lijn wordt gesubsidieerd door het VAPH.