Oproep naar organisatoren van Hersenletsel Cafés

Van 13 tot 19 maart 2023 willen we opnieuw in alle Vlaamse provincies Hersenletsel-cafés organiseren! Wie ziet het zitten om op grote of kleinere schaal een hersenletsel-café te organiseren in deze periode?

Uiteraard mag het iets ruimer dan die week. Graag zien we er in elke provincie een aantal doorgaan, op die manier is alles goed verspreid over Vlaanderen. Graag hadden we  tegen 31 januari 2023 geweten wie (welke organistatie/instelling) een café wil organiseren, wat het thema is, wie eventueel de spreker is en waar het café doorgaat. We starten in de eerste week van februari volop met de promotie. Wie graag een online Hersenletsel-café wil organiseren, mag dit ook laten weten.

Stuur alle info en vragen naar sabine.willaert@sig-net.be of bel naar 053 38 28 18.

Wat meer uitleg:

De Hersenletsel Liga en Sig organiseren samen onder de noemer dyNAHmiek een aantal bijeenkomsten over NAH. Onder de noemer ONTMOETING vallen de hersenletsel-cafés.

Wat is een hersenletsel-café

Een hersenletsel-café is een laagdrempelige manier om personen met NAH, familieleden en/of geïnteresseerden bijeen te brengen. Het is een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en over een aspect van NAH te spreken.

Een hersenletsel-café houdt rekening met de gevolgen van NAH, o.a. geen luide muziek, geen fel licht en rolstoeltoegankelijke plaats.

Wie organiseert dit?

Een hersenletsel-café wordt door een of meerdere plaatselijke organisaties georganiseerd, al dan niet in hun eigen lokalen. Zowel de inhoudelijke, praktische en financiële kant wordt georganiseerd door de plaatselijke organisatie(s). Sig ondersteunt op vlak van promotie en eventueel zoeken en vastleggen van sprekers.

Inhoud van het hersenletsel-café

Een hersenletsel-café heeft als doel om het thema NAH in de kijker te stellen. Dit kan door een spreker te vragen of een workshop te organiseren. Uiteraard is “gezellig samenzijn” ook een onderdeel van het hersenletsel-café.

Mogelijke thema’s:

 • Nieuwe opleiding, herscholing, cursus, wat kan ik nog volgen met mijn NAH?
 • Na NAH, is er nog altijd Humor?
 • Reizen met NAH, waar moet je allemaal op letten?
 • Belang van bewegen na NAH
 • Ik, mijn NAH en de mensen rondom mij
 • Hoe vrije tijd bij personen met NAH invullen?
 • Hoe blijf ik actief na mijn hersenletsel?
 • Leven met NAH, een hele boterham
 • Hoe hou je het vol als mantelzorger van een persoon met NAH?
 • Hoe kan ik als mantelzorger het brein stimuleren: tips en weetjes om thuis te oefenen
 • Op weg naar gepaste hulp na NAH
 • Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht, hoe omgaan met egocentrisme?
 • Revalidatie na hersenletsel en wat met vrije tijd na een hersenletsel
 • het “Rad van NAH” met veel weetjes
 • Wat is de betekenis van muziek bij personen met NAH
 • Thuiskomen met NAH

Mogelijke methodieken:

 • Spreker vragen
 • Workshop
 • Een debat
 • Een interactieve kwis
 • Interactieve videohoek
 • Yogales
 • Getuigenissen van ervaringsdeskundigen
 • Ronde tafelgesprekken
 • Gesprekken tijdens een wandeling

Mogelijke randanimatie:

 • Fototentoonstelling van personen met NAH
 • Info-standen van organisaties in de buurt
 • Joelbak of een ander gezelschapsspel
 • Een stilte hoek
 • Boekenstand met info over NAH

Wanneer wordt een hersenletsel-café georganiseerd?

Er worden enerzijds gezamenlijke hersenletsel-cafés aangeboden. Dit gebeurt éénmaal in het voorjaar (eind maart) en tijdens “de week van de hersenletsel” in oktober. Elke organisatie kan ook nog extra hersenletsel-cafés aanbieden. Ook hier staat Sig in voor promotie.

Een hersenletsel-café kan zowel tijdens de dag of ’s avonds doorgaan.

Promotie

Er is een hersenletsel-café sjabloon gemaakt met een foto die kan gebruikt worden, om de herkenbaarheid te vergroten. Er is plaats voorzien om de eigen gegevens in te vullen. Alle hersenletsel-cafés worden gepromoot op de sociale mediakanalen van Sig en de Hersenletsel Liga.

Coördinatie

Sig zorgt voor het verzamelen van alle hersenletsel-cafés. Alle gegevens worden door gestuurd naar Sabine Willaert, sabine.willaert@sig-net.be. Het sjabloon kan ook via Sig verkregen worden.