Nieuws over de Hersenletsel Lijn

Zoals jullie weten, kunnen personen met NAH, mantelzorgers en zorgverleners terecht bij onze Hersenletsel Lijn met al hun vragen over niet-aangeboren hersenletsels. 

De Hersenletsel Lijn is bereikbaar via:


We zijn blij te mogen aankondigen dat Heidi Tanghe (50%) en Leonie De Bock (20%) hiervoor begin januari deeltijds aangeworven werden. Beide dames werkten van in het begin al mee aan dit project bij de opstart en de uitbouw ervan. Heidi als trajectbegeleider voor de Lijn bij BZIO en Leonie bij De Hoop.

De Hersenletsel Lijn is een pilootproject in samenwerking met Begeleid Wonen Tienen, BZIO, Car Kapelhof, Car Overleie, OC De Beweging, De Hoop, Hanah – Vierklaver, NAH Eindelijk, OTL Centrum voor reïntegratie, PZ Bethanië – Emmaus, Resonans, Staf en Zorggroep Sint- Kamillus en wordt gesubsidieerd door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap).