Nieuws over de Hersenletsel Lijn

Heidi Tanghe geeft de fakkel door aan Annelies Taelman, klinisch neuropsycholoog. Zij startte op 4 maart halftijds als coördinator van de Hersenletsel Lijn. Welkom Annelies!

Wij willen Heidi bedanken voor haar enorme inzet, eerst als vrijwilliger en dan als tijdelijk coördinator van dit fantastische project. Haar vele werk en enthousiasme wordt meer dan gewaardeerd! Heidi zal zich in de toekomst als vrijwilliger blijven engageren in de Hersenletsel Lijn en in onze Liga.

We verwelkomen ook Karla Van Nuffel, die net als Leonie De Bock 20% voor de Hersenletsel Lijn zal werken. Karla was al trajectbegeleider voor de Lijn bij NAH Eindelijk

Bij de Hersenletsel Lijn kunnen personen met NAH, mantelzorgers en zorgverleners terecht met al hun vragen over niet-aangeboren hersenletsels.

De Hersenletsel Lijn is bereikbaar via:
02 681 81 81
(elke werkdag van 9u tot 12u)
contact@hersenletsellijn.be
www.hersenletsellijn.be

De Hersenletsel Lijn is een pilootproject van de Hersenletsel Liga, Begeleid Wonen Tienen, BZIO, CAR Kapelhof, CAR Overleie, De Beweging, De Hoop, NAH Eindelijk, Hannah – Vierklaver, OTL, PZ Bethanië – Emmaus, Resonans, Staf, Zorggroep Sint-Kamillus en wordt gesubsidieerd door het VAPH.