Week van NAH | Persbericht

Ik ben veranderd maar je ziet het niet.

Een hersenletsel, het overkomt meer mensen dan je denkt! In België hebben naar schatting 300.000 mensen een Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH), ten gevolge van een (verkeers)ongeval, hersenbloeding, hersentumor, beroerte of ziekte. Elk jaar lopen bijna 50.000 personen een hersenletsel op! En jammer genoeg ook steeds meer jonge mensen. Toch blijven zij als doelgroep relatief onzichtbaar, de problematiek van hersenletsels is nauwelijks gekend. Een blijvende brede sensibilisering op alle niveaus is dus noodzakelijk.

Daarom voert de Hersenletsel Liga van 9 tot 15 oktober 2023 met de Week van NAH een campagne voor het brede publiek. Om lotgenoten samen te brengen en het brede publiek te informeren, organiseren we tijdens de Week van NAH verschillende activiteiten. Je kunt zowel live als online deelnemen aan onze Hersenletsel-cafés en andere evenementen over heel Vlaanderen. Een overzicht van al deze activiteiten vind je op www.hersenletselliga.be/activiteiten.

Vaak onzichtbaar, wel aanwezig

Een hersenletsel heeft vaak naast de duidelijk zichtbare gevolgen zoals problemen met bewegen of spreken, ook minder zichtbare gevolgen zoals problemen met onthouden, concentreren, sociaal functioneren, vermoeidheid enz. Deze gevolgen maken ook op langere termijn zaken die voor de medemens evident zijn moeilijk of onmogelijk, denk maar aan tewerkstelling, vrijetijdsactiviteiten of het onderhouden van een sociaal netwerk. We merken dat vooral de niet-zichtbare gevolgen van een hersenletsel weinig gekend zijn. Nochtans zou een grotere (h)erkenning van de gevolgen van een hersenletsel kunnen leiden tot een beter begrip en meer ondersteuning voor deze mensen.

Mensen met een hersenletsel en hun omgeving spreken van een breuk in de levenslijn. Zo horen we vaak dat iemand met NAH ‘veranderd is’, rouwt om de ‘oude ik’ en kennis moet maken met de ‘nieuwe ik’. Ook de omgeving van de persoon met NAH heeft het hier vaak moeilijk mee.

Quote van Nickie: “Het is een gevecht tussen de oude en de nieuwe ik.” (zie blog)