Wat is Subrogatie?

Als iemand een letsel oploopt waarbij hij  beroep zal moeten doen op een verzekeraar of een fonds om de schade te vergoeden kan het lang duren vooraleer er bepaald is wat de schade is en welke vergoedingen er zullen uitgekeerd worden. Omdat er ondertussen wel kosten zijn die kunnen oplopen voorziet de wet dat instanties kunnen tussenkomen in  afwachting van een regeling. Dit wordt geregeld door een systeem van subrogatie.

Wat is wettelijke subrogatie – cumulverbod ?

Subrogatie is juridische taal voor een situatie waarin een persoon of instantie wettelijk in de plaats wordt  gesteld van iemand anders. Dit wordt ook ‘in de plaatsstelling’ genoemd.

Als die door bepaalde wetten wordt geregeld, spreekt men van ‘wettelijke subrogatie’.

Wanneer kan de subrogatie gevolgen hebben voor de persoon met NAH?

Als iemand gewond werd als gevolg van een (verkeers-, arbeids-, privé-) ongeval; een beroepsziekte; een medische fout of een misdrijf en een andere partij of diens verzekeraar/een fonds de schade wettelijk gezien moet terugbetalen.

In principe vergoedt een verzekeraar/ een fonds de geleden schade

Waarom subrogatie – cumulverbod?

Het kan lang duren voordat precies bepaald is wat de schade is en wat de verzekeringsmaatschappij moet betalen. Omdat de bedragen kunnen oplopen voorziet de wetgever dat  instanties  ‘in afwachting’ of ‘als voorschot’ betalingen kunnen doen.

Wettelijke subrogatie.

Instanties die dergelijke regeling hebben zijn vb RIZIV, VAPH, FOD Sociale zekerheid. Zij worden in de plaats gesteld’ van de slachtoffers voor wat ze aan voorschotten uitgekeerd hebben.

Cumulverbod

Cumulverbod betekent dat je voor jouw schade maar een keer een vergoeding mag ontvangen omdat je maar een keer voor hetzelfde vergoed kunt worden.

Het is dus verboden om de vergoeding voor dezelfde schade samen te ontvangen met de tussenkomst van RIZIV VAPH,  FOD, …

De vergoeding voor een bepaalde schade (vb. hulpmiddelen, inkomstenverlies,…) moet uiteindelijk eerst door die verantwoordelijke gedragen worden. De betalingen zijn voorschotten en zullen bij de uiteindelijke afhandeling van de zaak verrekend worden. Het slachtoffer mag de vergoeding van die bepaalde schade dus enkel en alleen besteden aan de post waarvoor ze voorzien is.

Elke instantie heeft uiteraard eigen, aparte regels en komt voor verschillende materies tussen zodat het niet altijd zo duidelijk is. Zo gebeurt het dat door onvoldoende, laattijdige of verkeerd geïnterpreteerde informatie het slachtoffer van een ongeval naast zijn fysisch en psychisch ongeluk soms ook nog eens het slachtoffer wordt van een financieel nadeel omdat bv. bepaalde tussenkomsten worden verminderd of stopgezet en soms erger nog, worden teruggevorderd.

Op de volgende pagina’s vind je informatie over hoe de regelingen zijn bij RIZIV, VAPH, FOD sociale zekerheid.