Wat is NAH?

Een niet aangeboren hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, anders dan rond of vanwege de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op hulpverlening.

De hersenen zijn het belangrijkste orgaan van waaruit alle lichaamsfuncties gestuurd worden. Schade aan het hersenweefsel kan stoornissen veroorzaken op vlak van lichamelijk, zintuiglijk, cognitief, emotioneel functioneren, al dan niet in combinatie. Hierdoor ontstaan problemen op vlak van zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren. Deze kunnen tijdelijk of blijvend zijn.

 

Gevolgen van NAH

De gevolgen kunnen zeer verschillend zijn. Ze kunnen variëren tussen lichte problemen met spraak of bewegen tot Permanent Vegetatieve Status (PVS). Hoe erg de gevolgen zijn hangt samen met de aard, de omvang en de plaats van het letsel. Meestal worden de gevolgen opgedeeld in zichtbare en onzichtbare gevolgen.

De zichtbare gevolgen vallen snel op. Er zijn problemen met bewegen en met spraak.

De onzichtbare gevolgen zijn moelijker te bevatten, komen meestal pas later aan het licht, dikwijls pas eenmaal de persoon terug inschakelt in ‘gewone leven’. We noemen ze cognitieve gevolgen en gedrags-en emotionele gevolgen.

Enkele voorbeelden van onzichtbare gevolgen

Lichamelijke gevolgen: Vermoeidheid: de overgrote meerderheid van de pmNAH heeft klachten van vermoeidheid anders dan door slaaptekort.

Cognitieve gevolgen: stoornissen in aandacht, geheugen. Moeilijkheden met plannen en uitvoeren van taken. Traagheid is een andere veelgehoorde klacht. Traag in denken en doen.

Communicatie en sociale contacten. Behalve spraakproblemen hebben veel pmNAH ook problemen om te communiceren met taal. Zij kunnen de draad van een gesprek moeilijk volgen en ze reageren inadequaat. Gevolg moeilijkheden met sociale contacten>

Gedrag. De meest gehoorde zijn: controleverlies,  weinig initiatief of juist hyperactief, niet leren uit ervaringen, ook niet uit slechte ervaringen.

Voor meer informatie over NAH en de gevolgen ervan ga naar de rubriek  links van deze website.