Vormingspakketten NAH voor huisartsen

Op initiatief van Domus Medica, de belangenbehartiger van huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen, herwerkte Rondpunt vzw zijn vormingen voor lokale kwaliteitsgroepen (LOK) van huisartsen.

Deze LOK-pakketten hebben als doel om huisartsen een inzicht te geven in het traject dat betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen en geeft ze handvaten om ondersteuning te bieden.

Een verkeersongeval kan gevolgen hebben op heel wat verschillende vlakken. Niet enkel fysiek of mentaal, maar ook juridisch, financieel of verzekeringstechnisch. Zwaargewonde verkeersslachtoffers staan daarnaast vaak voor een lang revalidatietraject en een zoektocht naar re-integratie op vlak van werk, mobiliteit en hun sociaal netwerk.

Een huisarts kan in die verschillende domeinen het overzicht bewaren en heeft een helikopterzicht op de situatie. Ze staan dicht bij de patiënt en kunnen zo een belangrijke rol spelen in de doorverwijzing naar andere diensten. Huisartsen kunnen met enkele kleine inspanningen een wereld van verschil betekenen voor een verkeersslachtoffer.

Om huisartsen in te lichten over hun belangrijke rol voor betrokkenen bij een verkeersongeval herwerkte Rondpunt  samen met Domus Medica zijn vormingen.

Sinds 2019 bieden we twee nieuwe LOK-pakketten aan. Beide vormingen kunnen worden aangevraagd via  www.domusmedica.be

LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?

Bij een zwaar letsel is een link met een verkeersongeval voor een huisarts vaak duidelijk, maar er zijn ook situaties waarbij klachten van een patiënt niet meteen in verband kunnen worden gebracht met een verkeersongeval. Huisartsen komen dus meer in aanraking met betrokkenen bij een verkeersongeval dan ze denken. Deze vorming belicht het complexe traject dat (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen. Huisartsen krijgen in dit LOK-pakket handvaten om ondersteuning te bieden.

Het LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen? wordt gegeven door een medewerker van Rondpunt.

LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), maar huisartsen zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. In deze vorming wordt verduidelijkt hoe een NAH te herkennen is en wat een huisarts kan doen bij het vermoeden van een NAH. Ook komen er doorverwijzingsmogelijkheden aan bod. De vorming wordt gegeven door een ervaren neuropsycholoog. Het LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?! werd volledig herwerkt door twee neuropsychologen. Rondpunt had hier een ondersteunende rol.

Meer informatie bij www.rondpunt.be

Vraag deze vorming aan bij:  www.domusmedica.be