Vorming NAH voor huisartsen

Onze partner Rondpunt vzw werkte samen met Domus Medica een vorming uit voor huisartsen die gefocust is op patiënten met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een NAH. We zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt.

Deze vorming gaat dieper in op een aantal frequent voorkomende gevolgen van NAH. Naast duidelijk zichtbare gevolgen wordt er aandacht besteed aan minder zichtbare, maar dikwijls voor de patiënt en zijn omgeving zwaar doorwegende gevolgen.

Een ervaren neuropsycholoog biedt tools om een hersenletsel te herkennen en licht toe waar je in je buurt terecht kan voor verdere informatie en doorverwijzing.

De kostprijs voor deze LOK (lokale kwaliteitskringen)-sessie bedraagt € 250 + verplaatsingskosten.

De vorming kan je aanvragen via het bestelformulier van Domus Medica.

 

 

Ter info: Rondpunt en Domus Medica bieden ook een vorming voor huisartsen wiens patiënt 1 van de 30.000 jaarlijkse verkeersslachtoffers wordt. Deze vorming kan je aanvragen via het bestelformulier van Domus Medica.