Ambulante revalidatie na NAHSig-intervisiewerkgroep NAH

Auteur
Sig-intervisiewerkgroep NAH
Uitgeverij
Sig vzw
Categorie
ISBN
Publicatiedatum
2019
Korte samenvatting
NAH in de ambulante revalidatie: een standpunt uitgelegd
Link
Beschrijving
Een NAH is een beschadiging van het hersenweefsel die na de geboorte is ontstaan.
OORZAKEN
De meest voorkomende oorzaken van een NAH zijn
• Trauma: een val, een (verkeers)ongeval, geweld,…
• Beroerte of CVA: een herseninfarct of een hersenbloeding
• Langdurig zuurstoftekort: door een hartinfarct of bijna-verdrinking
• Tumoren
• Infecties
GEVOLGEN
De gevolgen van een NAH kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn afhankelijk van de aard en de plaats van het hersenletsel.
Sommige gevolgen zijn duidelijk zichtbaar, zoals:
• In een rolstoel beland zijn, moeilijkheden hebben bij het stappen, moeite om de armen te bewegen, minder goed kunnen grijpen of fijne motorische handelingen uit te voeren
• Minder goed kunnen zien
• Moeilijk praten of slikken
Andere gevolgen zijn minder zichtbaar, zoals:
• Het gevoel hebben dat alles te snel gaat, dat je trager denkt
• Aandacht en concentratie niet kunnen volhouden
• Moeilijk kunnen plannen en organiseren
• Minder goed kunnen onthouden
• Sneller gefrustreerd raken en minder geduld hebben
• Zich somber voelen
• Niet gepast kunnen reageren in sommige situaties
De gevolgen van een hersenletsel zijn voor ieder persoon anders. Wat wel bijna iedereen ervaart is een leven vóór en ná het hersenletsel. Dit wijst erop dat het oplopen van een NAH een zeer ingrijpende gebeurtenis is, voor zowel de persoon zelf als zijn naaste omgeving.
WAAROM IS REVALIDEREN BELANGRIJK?
Onderzoek toont aan dat de hersenen zich gedurende het hele leven kunnen aanpassen. We noemen dit de plasticiteit van de hersenen. Deze plasticiteit wordt geactiveerd en versterkt door oefeningen die binnen de revalidatie gedaan worden.
Hiernaast wordt er tijdens de revalidatie gezocht naar manieren om de blijvende gevolgen van het hersenletsel te compenseren. Er kunnen strategieën aangeleerd worden, maar ook hulpmiddelen kunnen ingeschakeld worden.
WERKING
Een CAR bestaat uit een multidisciplinair team van
• Logopedisten
• Ergotherapeuten
• Kinesisten
• Psychologen en psychologisch assistenten
• Maatschappelijk werkers
• Artsen
Alle therapeuten werken, vanuit hun eigen expertise, samen met de revalidant en zijn omgeving om de levenskwaliteit te verhogen.
Er is steeds oog voor een zo groot mogelijke integratie in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld vrijetijdsbesteding en eventuele werkhervatting.
Het behandelplan wordt steeds in samenspraak met de revalidant en zijn omgeving opgesteld. Het behandelplan kan bestaan uit individuele therapie en/of groepstherapieën en wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
PRAKTISCH
• De behandeling binnen een CAR moet gestart worden binnen de 3 jaar na het optreden van het hersenletsel
• Aanmelding kan op eigen initiatief, maar er is steeds een verwijsbrief nodig van geneesheer-specialist (zoals bijvoorbeeld een neuroloog)
• Revalidatie is ambulant, dit wil zeggen dat er geen verblijfsmogelijkheid is
• De kosten voor revalidatie worden rechtstreeks met de mutualiteit verrekend. De revalidant betaalt per revalidatiedag remgeld
Revalidatiecentra die met personen met NAH werken zijn terug te vinden op de website van Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.
Meer info? Contacteer de intervisiewerkgroep NAH via www.sig-net.be