Persoonsvolgende budgetten voor personen met een handicap

De Raad van State besliste begin januari 2024 dat de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven, gedeeltelijk niet correct was.

In navolging daarvan besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen.

Alle betrokkenen worden  persoonlijk op de hoogte gebracht door het VAPH in de loop van februari en maart.

Via dit nieuwsbericht wil het VAPH alle professionelen vragen om de budgethouders die ze ondersteunen, zo veel als mogelijk te begeleiden na ontvangst van een nieuwe beslissingsbrief. Er wordt onder meer gevraagd om een rekeningnummer door te geven. De manier waarop ze dat moeten doen, wordt uitgelegd in de brief. Het VAPH kan enkel een bedrag storten als de gegevens van dat rekeningnummer duidelijk en correct worden doorgegeven. 

Meer info en veelgestelde vragen.