Partners van de Hersenletsel Liga

De Hersenletsel Liga werkt nauw samen met tal van organisaties in Vlaanderen om de levenskwaliteit van personen met NAH te verbeteren.

VZW AVALON

Avalon is een woonvoorziening voor personen met een motorische beperking, gelegen in Opstal te Buggenhout. Je kan bij ons terecht voor een tijdelijk of permanent verblijf in een huiselijke sfeer.

VZW BEGELEID WONEN PAJOTTENLAND

Begeleid wonen Pajottenland biedt ondersteuning bij het zelfstandig wonen via een Persoonsvolgend Budget en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan personen met (vermoeden van) een handicap

BZIO REVALIDATIE CENTRUM

In het revalidatieziekenhuis IMBO kunnen alle patiënten terecht met recente aandoeningen aan het zenuwstelsel of bewegingsstelsel. Een deskundig team staat in voor een eigentijdse en menselijke revalidatie.

CAR OOSTAKKER

De opdracht van het Centrum voor Ambulante Revalidatie Oostakker is het onderzoeken en behandelen van baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jeugdigen en volwassenen met bepaalde moeilijkheden die hun dagelijks functioneren duidelijk belemmeren

VZW DIENST AMBULANTE BEGELEIDING

DAB biedt thuisbegeleiding en ondersteuning aan personen met een niet aangeboren hersenletsel, een motorische beperking, een degeneratieve aandoening.

DE HOOP

De Hoop is een kleinschalige, huiselijke voorziening die volwassenen met een beperking begeleidt naar een zo optimaal mogelijke levenskwaliteit

VZW DE MEERPAAL

De Meerpaal vzw is een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap.

VZW DE WITTE MOL

De Witte Mol biedt zorg aan mensen met een ernstig meervoudige en matige tot diep verstandelijke beperking of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Wij bieden voor zowel kinderen als volwassenen een ruim en gevarieerd zorgaanbod op maat aan.

DOMINIEK SAVIO

Zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

VZW EINDELIJK

Eindelijk staat voor gespecialiseerde hulp voor personen met een NAH. Deze personen verdienen zorg op maat, vandaar dat we een ruim aanbod voorleggen om hen te ondersteunen.

HERSENLETSEL- PRAKTIJK GENT

De Hersenletselpraktijk is een ambulant, interdisciplinair team gespecialiseerd in de neurologische revalidatie. Als ambulante groepspraktijk willen we een continuüm voorzien in de zorg van personen met een hersenaandoening.

VZW HET HAVENHUIS

Vzw Het Havenhuis is een vergunde zorgaanbieder, die instaat voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van – in hoofdzaak – volwassen personen met een NAH

OC CIRKANT

OC Cirkant richt zich tot volwassenen– zowel mannen als vrouwen – met een matig, ernstig of diep verstandelijk, al of niet meervoudige beperking. Sinds enkele jaren voorzien wij ook in de gespecialiseerde zorg voor personen met een NAH

VZW OIKONDE

Oikonde begeleidt mensen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een beperking (mentaal, fysiek, NAH, ASS, slechtziend of blind, enz.). Ze ondersteunen elke woonsituatie.

VZW UNIE-K

UNIE-K biedt intensieve ondersteuning aan volwassenen met een meervoudige beperking.

OVER-HOOP

Over-Hoop richt zich als lotgenotengroep zowel tot de ouders als tot de jonge verkeersslachtoffers zelf. Over-Hoop staat open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

OVER-HOOP

Over-Hoop richt zich als lotgenotengroep zowel tot de ouders als tot de jonge verkeersslachtoffers zelf. Over-Hoop staat open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

VZW PEGODE

Pegode is een netwerkorganisatie van duurzaam verbonden projecten. We bieden ondersteuning op maat aan personen met een beperking.

PSYCHIATRISCH CENTRUM MENEN

U kunt bij PC Menen terecht voor elk psychisch of psychiatrisch probleem.

PULDERBOS

Pulderbos - revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren - beschikt over een epilepsiecentrum, een afdeling voor respiratoire revalidatie en een afdeling voor neurologische revalidatie voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar.

HOGESCHOOL PXL

Deze opleiding ergotherapie leer je mensen te begeleiden die problemen ervaren bij het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten door een tijdelijke of blijvende beperking.

NA(H)BIJ VZW RESONANS

Begeleidingsdienst voor personen met een beperking, voor hun omgeving en voor ouders van een kindje met een ongewone start.

REVARTE

RevArte staat voor de kunde en kunst van het revalideren. Het revalidatieziekenhuis richt zich op de revalidatie van verworven fysieke en/of cognitieve stoornissen.

RONDPUNT VZW

Je bondgenoot na een verkeersongeval.

SIG

Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met een beperking en hun omgeving via inclusie en integratie. Sig heeft een werking voor professionele hulpverleners en voor breed publiek.

SINT-KAMILLUS

Het U.P.C. Sint-Kamillus wil op een actieve wijze meewerken aan de ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg.

VZW STIJN

Vzw STIJN is een netwerk van dienstverlenende organisaties voor mensen met een handicap.

T KLAVERTJE

Dienstencentrum ’t Klavertje biedt een ruim aanbod dagbesteding en huiselijke woonopvang aan volwassen personen met een fysieke handicap, al dan niet aangeboren, binnen de regio Midden- en West- Limburg.

T SPOOR

‘t Spoor biedt ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een motorische beperking en hun omgeving mensen met een niet-aangeboren hersenletsel en hun omgeving.

’T VOLDERKE

Van ondersteuning aan huis en daginvulling tot kortverblijf, groepswonen en totaalopvang: ’t Volderke heeft voor cliënten met NAH een uitgebreid aanbod aan hulpverleningsvormen.

T WEYERKE

In 't Weyerke gaan we resoluut voor gespecialiseerde en dynamische zorg op maat aan kinderen en volwassenen met een beperking. De concrete vraag van de cliënt of zijn familie is voor ons richtinggevend.

ZORGGROEP H. HART

Zorggroep H. Hart biedt een brede waaier aan dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor ouderen.

UZ LEUVEN

Het revalidatiecentrum Pellenberg biedt voor verschillende aandoeningen revalidatieprogramma's aan.

ONS HUIS BRUGGE

Afdeling de Nieuwe Notelaar van Ons Huis Brugge biedt specifiek ondersteuning aan volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel.

VZW WHIPLASH/WAD

Vrijwilligersvereniging voor hulp aan mensen met een halsletsel en whiplash geassocieerde letsels waaronder een traumatisch hersenletsel.

WZC HEILIG HART

Woonzorgcentrum Heilig Hart te Oudenaarde, een huis waar elke oudere de zorg krijgt die hij verdient.