De Vierde week van NAH 2019

  • Start op 14 oktober met een lanceringsevent in Inkendaal-Vlezenbeek
  • Nieuw dit jaar: NAH-cafés in heel Vlaanderen. Dit zijn ontmoetingsplekken voor mensen met NAH, familie en vrienden, geïnteresseerden. Ze zijn allemaal te vinden op de FB pagina van de NAH LIGA

U doet toch ook mee?

Dag van de Zorg – Thema het Brein

 

Dag van de Zorg vzw  organiseert van 11 tot 17 maart een week van de Zorg. Dit jaar is het thema het BREIN.

Donderdag 14 maart 2019  is er een BreinCongres in Brussel.

Het programma is veelzijdig en er komen professionals, ervaringsdeskundigen, mensen met NAH en mantelzorgers aan het woord. Met diverse invalshoeken: over revalidatie na NAH, over jongdementie, over psychopharmaca, over breininnovatie, over neuropsychologie en over Tytgat Chocolat. En we gaan samen zingen en relaxatieoefeningen doen.

Meer informatie en inschrijven : https://www.dagvandezorg.be/weekvandezorg-2019/hetveelzijdigebrein/

Veel andere initiatieven in die week zijn te volgen op de website van dag van de zorg.

Mobiliteitshulpmiddelen. Nieuws van VAPH

Mobiliteitshulpmiddelen van RIZIV en VAPH naar Vlaamse sociale bescherming

Vanaf 1 januari 2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Tot nu toe waren die tussenkomsten in de eerste plaats een bevoegdheid van het RIZIV en was het VAPH bevoegd voor een aantal aanvullende tegemoetkomingen.

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren vanaf 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Vanaf 1 januari 2019 moet u via een erkende verstrekker een aanvraag indienen bij uw zorgkas voor een van die hulpmiddelen. U vindt meer informatie over de nieuwe regeling en de voordelen die die biedt op de website van de Vlaamse sociale bescherming.

De bevoegdheidsoverdracht is het gevolg van de zesde staatshervorming. Om de bevoegdheidsoverdracht voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen, voorzien we bij het VAPH een aantal overgangsmaatregelen. Meer informatie daarover vindt u op de pagina Mobiliteitshulpmiddelen.

Lees meer over mobiliteitshulpmiddelen

Ervaringen rond vragenlijsten inschaling en meetinstrumenten voor revalidatie

OPROEP VOOR ERVARINGEN ROND VRAGENLIJSTEN INSCHALING EN

UITNODIGING MEETINSTRUMENT VOOR REVALIDATIE

 Om recht te hebben op bepaalde tegemoetkomingen of extra hulp worden er vragenlijsten afgenomen (vb. door je mutualiteit). Afhankelijk van hoeveel je scoort op zo’n vragenlijst kan je al dan niet beroep doen op een financiële tussenkomst of extra hulp. De overheid wenst dat deze vragenlijsten per sector dezelfde zijn en liet hiervoor nieuwe meetinstrumenten ontwikkelen. Het project heet “BelRAI” en verwijst naar de Belgische vertalingen van de internationale RAI-schalen. (RAI = Resident Assessment Instrument.) Dit zijn meetinstrumenten die zorgverleners helpen om in kaart te brengen wat een patiënt zelf kan en waarvoor die hulp of ondersteuning nodig heeft. Momenteel zijn er 6 versies beschikbaar (vb. voor personen in de thuiszorg, in een woonzorgcentra, in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg,…). Er is ook een korte vragenlijst om te beslissen of een uitgebreidere vragenlijst moet worden afgenomen. Meer informatie over deze meetinstrumenten is terug te vinden via www.belrai.org. Wie wil kan ook de demo uittesten om zo een concreet zicht te hebben op welke vragen allemaal gesteld worden.

Het Vlaams Patiëntenplatform ontving twee vragen i.v.m. het afnemen van dergelijke vragenlijsten bij patiënten.

1)    De eerste vraag die het VPP ontving gaat over het beschikbaar stellen van de resultaten verkregen uit deze meetinstrumenten aan de patiënt. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die reeds in aanraking kwamen met zo’n afname of patiënten die hierin een sterke interesse hebben. We zouden je in de loop van januari contacteren om telefonisch enkele vragen te stellen.

2)    De tweede vraag die het VPP ontving gaat over een nieuwe versie die in ontwikkeling is, namelijk deze specifiek voor fysieke revalidatie. Hiervoor zijn we op zoek naar patiënten met revalidatie-ervaring die op 25 januari van 11u-15u willen deelnemen aan een focusgroep om na te denken hoe dit meetinstrument in de revalidatie kan gebruikt worden. Een onderzoekster van LUCAS (Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) zal het meetinstrument komen voorstellen. De focusgroep gaat door op het Vlaams Patiëntenplatform: Groenveldstraat 15 te Heverlee.

Voel je je aangesproken en wil je graag mee nadenken, gelieve een mailtje te sturen naar susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be of te telefoneren naar 016 23 05 26. Vergeet niet aan te geven in welke vraag je interesse hebt:

– de eerste vraag over het delen van resultaten met de patiënt: telefonische bevraging dus graag je telefoonnummer doorgeven

– de tweede vraag over de ontwikkeling van de revalidatieschaal: focusgroep op 25 januari

 

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten en fijne feestdagen gewenst,

Susanne Op de Beeck

Beleidsmedewerker

 

Vlaams Patiëntenplatform vzw

Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee

Tel.: 016 23 05 26

Niet bereikbaar op woensdag

susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be

www.vlaamspatientenplatform.be

 

Bijklussen betalen met uw budget.

Interessant nieuws van VAPH  voor personen met PAB of PVB

Houders van een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) kunnen een bijklusser betalen met hun budget.

Er moet dan een overeenkomst gesloten worden en aan het VAPH bezorgd worden. Dat kan een overeenkomst zijn met een deeleconomieplatform (overeenkomst met een rechtspersoon) of een overeenkomst met een burger (overeenkomst met een natuurlijke persoon).

WIl je hierover meer weten?