Vormingspakketten NAH voor huisartsen

Op initiatief van Domus Medica, de belangenbehartiger van huisartsen en de huisartsenkringen in Vlaanderen, herwerkte Rondpunt vzw zijn vormingen voor lokale kwaliteitsgroepen (LOK) van huisartsen.

Deze LOK-pakketten hebben als doel om huisartsen een inzicht te geven in het traject dat betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen en geeft ze handvaten om ondersteuning te bieden.

Een verkeersongeval kan gevolgen hebben op heel wat verschillende vlakken. Niet enkel fysiek of mentaal, maar ook juridisch, financieel of verzekeringstechnisch. Zwaargewonde verkeersslachtoffers staan daarnaast vaak voor een lang revalidatietraject en een zoektocht naar re-integratie op vlak van werk, mobiliteit en hun sociaal netwerk.

Een huisarts kan in die verschillende domeinen het overzicht bewaren en heeft een helikopterzicht op de situatie. Ze staan dicht bij de patiënt en kunnen zo een belangrijke rol spelen in de doorverwijzing naar andere diensten. Huisartsen kunnen met enkele kleine inspanningen een wereld van verschil betekenen voor een verkeersslachtoffer.

Om huisartsen in te lichten over hun belangrijke rol voor betrokkenen bij een verkeersongeval herwerkte Rondpunt  samen met Domus Medica zijn vormingen.

Sinds 2019 bieden we twee nieuwe LOK-pakketten aan. Beide vormingen kunnen worden aangevraagd via  www.domusmedica.be

LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen?

Bij een zwaar letsel is een link met een verkeersongeval voor een huisarts vaak duidelijk, maar er zijn ook situaties waarbij klachten van een patiënt niet meteen in verband kunnen worden gebracht met een verkeersongeval. Huisartsen komen dus meer in aanraking met betrokkenen bij een verkeersongeval dan ze denken. Deze vorming belicht het complexe traject dat (in)direct betrokkenen bij een verkeersongeval doorlopen. Huisartsen krijgen in dit LOK-pakket handvaten om ondersteuning te bieden.

Het LOK-pakket Een patiënt wordt verkeersslachtoffer. Wat kan ik doen? wordt gegeven door een medewerker van Rondpunt.

LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?!

Elke huisartsenpraktijk in Vlaanderen telt naar schatting 30 personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), maar huisartsen zien vaak slechts het topje van de ijsberg op vlak van het neuro(psycho)logisch lijden bij de patiënt. In deze vorming wordt verduidelijkt hoe een NAH te herkennen is en wat een huisarts kan doen bij het vermoeden van een NAH. Ook komen er doorverwijzingsmogelijkheden aan bod. De vorming wordt gegeven door een ervaren neuropsycholoog. Het LOK-pakket 30 personen met een hersenletsel in 1 huisartsenpraktijk?! werd volledig herwerkt door twee neuropsychologen. Rondpunt had hier een ondersteunende rol.

Meer informatie bij www.rondpunt.be

Vraag deze vorming aan bij:  www.domusmedica.be

Vijfde WEEK van NAH 2020

De vijfde  WEEK van NAH 2020 start op 12  oktober  en loopt tot 17 oktober  

  • De hele week zijn er activiteiten. Voor  mensen met NAH.  Voor hun partners. Voor professionals. Voor iedereen die interesse heeft voor NAH
  • Zij zijn te volgen op www.deweekvannah.be , op de FB pagina van de NAH LIGA en op www.sig-net.be
  • Na het succes van vorig jaar zijn er opnieuw NAH-cafés in heel Vlaanderen. Dit zijn ontmoetingsplekken voor mensen met NAH, familie en vrienden, geïnteresseerden. Ze worden, in de periode voor de WEEK van NAH, allemaal voorgesteld op de FB pagina van de NAH LIGA

U doet toch ook mee?

NAH Congres 24 september 2020

Het congres gaat niet door op 24 september 2020. Het wordt uitgesteld naar het voorjaar 2021. We houden u op de hoogte.

Vooraankondiging  

De NAH LIGA en Sig zetten hun schouders onder het eerste NAH-congres in Vlaanderen. Het vindt plaats op donderdag 24 september 2020 in Van der Valk Hotel te Beveren-Waas. Leg deze datum al vast in je agenda!

Het NAH-congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH. 

We mikken op een veelzijdig publiek: professionele zorg- en hulpverleners, maar ook personen met NAH én hun familie. En verder iedereen die bij NAH betrokken is, ook de beleidsverantwoordelijken. 

Wat staat er op het menu? Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle sessies over NAH-gerelateerde thema’s. Sprekers zijn universitaire onderzoekers en experten uit het NAH-werkveld, maar ook personen met NAH en mantelzorgers komen aan het woord. Hun getuigenissen zorgen voor peper en zout.

Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken. 

Er is accreditering voor artsen voorzien. De activiteit zal ook in aanmerking komen voor de KMO-portefeuille en Pro-Q-Kine.

Het programma en mogelijkheid tot inschrijving komen eind maart 2020 online. Hou de nieuwsbrief van Sig in de gaten.

NAH-cafés voorjaar 2020

De NAH-cafés tijdens de Week van NAH 2019 waren een succes. Er werden, verspreid over Vlaanderen – 17 cafés georganiseerd en 530 mensen namen deel.

Er kwam dan ook snel een vraag vanuit de regio’s om dit te herhalen. En, als het even kan, mag  dat twee keer per  jaar zijn.

De NAH-cafés voorjaar2020 komen er. Van 25 maart tot 3 april 2020.

De NAH-cafés  zijn ontmoetingsplaatsen  voor mensen met NAH, hun familie en allen die betrokken zijn bij NAH. Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen zijn de NAH-cafés laagdrempelig.  Iedereen is welkom.

Door de gemeenschappelijk communicatie van de ontmoetingen – alles in één  week en een gemeenschappelijke flyer – wordt het initiatief herkenbaar. Zo dragen zij bij tot de bewustmaking van NAH en de gevolgen ervan.

Wil je met een groep of een organisatie meedoen door een café te organiseren? Dat kan! Meer informatie kun je krijgen bij Sabine Willaert sabine.willaert@sig-net.be of 053/ 38 28 10