Nieuw Platform. Zorgwijs.be wijst de weg naar zorg in de buurt

Vzw PVBwijzer lanceerde samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Zorgwijs.be. Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar personen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod dat ze kunnen betalen met hun persoonsvolgend budget.

Zorgwijs.be bundelt alle zorgaanbieders op één platform. Vandaag vindt u er al het complete overzicht van alle vergunde zorgaanbieders. Daarnaast kunnen ook potentiële persoonlijke assistenten een profiel aanmaken en hun diensten aanbieden. In de toekomst zullen ook niet-vergunde zorginitiatieven hun aanbod bekendmaken op Zorgwijs.be. Vzw PVBwijzer werkt daarvoor samen met onder meer gebruikers- en werkgeversorganisaties uit de sector. Het aanbod op Zorgwijs.be zal dus in de toekomst nog toenemen.

Sinds 2017 kan wie over een persoonsvolgend budget beschikt zelf zorg kopen, maar de zoektocht naar de meest geschikte zorg kan soms een uitdaging zijn. Daarop wil Zorgwijs.be het antwoord zijn.

Zorgwijs.be is een initiatief dat gefinancieerd wordt door het VAPH. 

Zoek ondersteuning die u kunt betalen met uw persoonsvolgend budget, op Zorgwijs.be

Bent u op zoek naar beperkte, handicapspecifieke ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft?

In de Wegwijzer VAPH-ondersteuning kunt u op zoek gaan naar het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders die rechtstreeks toegankelijke hulp aanbieden in uw buurt.

Zoek rechtstreeks toegankelijke hulp in de Wegwijzer VAPH-ondersteuning