NAH-cafés voorjaar 2020

De NAH-cafés tijdens de Week van NAH 2019 waren een succes. Er werden, verspreid over Vlaanderen – 17 cafés georganiseerd en 530 mensen namen deel.

Er kwam dan ook snel een vraag vanuit de regio’s om dit te herhalen. En, als het even kan, mag  dat twee keer per  jaar zijn.

De NAH-cafés voorjaar2020 komen er. Van 25 maart tot 3 april 2020.

De NAH-cafés  zijn ontmoetingsplaatsen  voor mensen met NAH, hun familie en allen die betrokken zijn bij NAH. Om zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen zijn de NAH-cafés laagdrempelig.  Iedereen is welkom.

Door de gemeenschappelijk communicatie van de ontmoetingen – alles in één  week en een gemeenschappelijke flyer – wordt het initiatief herkenbaar. Zo dragen zij bij tot de bewustmaking van NAH en de gevolgen ervan.

Wil je met een groep of een organisatie meedoen door een café te organiseren? Dat kan! Meer informatie kun je krijgen bij Sabine Willaert sabine.willaert@sig-net.be of 053/ 38 28 10