Tijd voor actie, tijd voor een Nationaal Beroerteregister in België!

De Belgian Stroke Council, de Belgian Brain Council, de European Brain Council en de Hersenletsel Liga zijn bezorgd over het ontbreken van een nationaal beroerteregister in België.

Beroerte is de belangrijkste oorzaak van handicap bij volwassenen, de tweede oorzaak van dementie en van overlijden (de eerste bij vrouwen)  in de westerse wereld.

Een nationaal register, zoals dat in de meeste landen van de Europese Unie (EU) bestaat, stelt de verschillende belanghebbenden (ziekenhuizen, eerstelijns- en tweedelijnszorgartsen en betrokken paramedici) in staat de kwaliteit van de beroertezorg voortdurend te evalueren.

Door het ontbreken van een dergelijk register, kan België de gevraagde data niet verstrekken aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het “Beroerte actieplan in Europa”  (Stroke action Plan Europe 2018-2030), wat normaal gezien vandaag de bedoeling was.  Reeds in 2019 was België, samen met Wit-Rusland, het enige van 44 Europese landen (EU en niet-EU) dat geen volledige gegevens kon aanleveren over het nationaal beroertebeleid  (European Stroke Journal 2019, 4(1), 13-28).

Het is de hoogste tijd dat de autoriteiten dit probleem, dat van primordiaal belang is, oplossen. De Belgian Stroke Council, de Belgian Brain Council, de European Brain Council  en de Hersenletsel Liga vragen dan ook alle nodige steun voor de oprichting van een dergelijk beroerteregister.

Tags: