Hersenletselhulplijn

De Hersenletsel Liga diende eind vorig jaar een pilootproject ‘Hersenletselhulplijn (HL²)’ in bij het VAPH, samen met 13 partners uit Vlaanderen. Daarnaast betuigden ook een tiental andere partners hun steun aan het project. Het volledige project werd goedgekeurd, waardoor de Hersenletselliga en de 13 partners subsidies krijgen om het project ook daadwerkelijk te realiseren. Wij willen alvast alle partners bedanken voor hun enthousiasme.

Wat is de HL²?

De Hersenletselhulplijn zal een centraal aanspreekpunt zijn voor mensen met een NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en hun naaste omgeving. Bedoeling is dat niemand zich nog ‘verloren’ voelt in het hulpverleningslandschap. Er is een gemis aan ondersteuning en begeleiding bij de overgang van het (revalidatie)ziekenhuis naar de thuissituatie. Hier wil de HL² het traject van de persoon met een NAH mee vorm geven van bij de start, maar ook later in het traject kan men bij de HL² terecht voor informatie en advies. Daarnaast zullen door de 13 partners ook lokale trajectbegeleiders aan de slag gaan om personen met een NAH naar gepaste zorg te leiden.

De HL² zal 5 dagen op 7 van 9u tot 17u bereikbaar zijn via verschillende kanalen (website, mail, telefoon, chat en sociale media).

We zijn volop bezig om de HL² concreet vorm te geven. Binnenkort krijgt u hierover meer nieuws.