Facebook

Overzicht

NAH Zelf groep - Hersenletsel Liga vzw

Verwierf jij een hersenletsel, bv door een hersenbloeding, ongeval of infectie,…? Dan is dit aanbod van de Hersenletsel Liga vzw misschien iets voor jou! Het hersenletsel zorgde wellicht voor een breuk of drastische wending in jouw leven. Het kan deugd doen om daar met “lotgenoten” te kunnen over praten. De Liga creëerde daartoe op Facebook een besloten groep.

Binnen dit forum kan je af en toe eens stoom aflaten, ervaringen uitwisselen maar vooral ook elkaar steunen in de wijze waarop je revalideert, beter zicht krijgt op mogelijkheden en beperkingen op diverse levensdomeinen: werk, vrije tijd, relaties, gezondheid,… Daarbij rijzen nogal wat frustraties, vragen, twijfels,… maar ook dagelijkse overwinningen, nieuwe ervaringen en kennis of inzichten.

Indien je lid wordt van deze groep beschouwen we je als lid van de Hersenletsel Liga. Via deze groep houden we vinger aan de pols omtrent wat het betekent om te leven met NAH en kunnen we opkomen voor de belangen van personen met NAH en hun sociaal netwerk. Via  jullie, als groepsleden, verwerft de Hersenletsel Liga een zekere representativiteit.

Het beheer van deze groep wordt opgenomen door vrijwilligers die daarvoor aangesteld zijn  door de Raad van Bestuur.  We streven ernaar het beheer van deze groep te delen. Kandidaat beheerders mogen zich steeds melden. Daarvoor zijn echter bepaalde vaardigheden en houdingen vereist.

De beheerders behouden het recht om inbreng van de groepsleden die niet strookt met de doelstellingen van deze groep te verwijderen. Hierover zal steeds vooraf met de betrokkene worden gecommuniceerd.

Partners van personen met NAH

Verwierf jouw partner, kind, familielid, vriend of vriendin,…een hersenletsel, bv door een hersenbloeding, ongeval of infectie,…?

Dan is dit aanbod van de Hersenletsel Liga vzw misschien iets voor jou! Het hersenletsel zorgde niet enkel voor een breuk of drastische wending in het leven van jouw dierbare, maar heeft ook jouw leven wellicht ook aanzienlijk veranderd. Het kan deugd doen om daar met “lotgenoten” over te praten. De Liga creëerde daartoe op Facebook een besloten groep.

Binnen dit forum kan je af en toe eens stoom aflaten, ervaringen uitwisselen maar vooral ook elkaar steunen in de ondersteuning die je jouw dierbare biedt. Daarbij rijzen nogal wat vragen, twijfels,… maar ook dagelijkse overwinningen, nieuwe ervaringen en kennis of inzichten. Ook informatie over activiteiten, diensten, voorzieningen… komt regelmatig aan bod. Zowel jongeren als volwassenen zijn hier welkom! De groep is dus niét bedoeld voor personen die zelf een NAH hebben of voor personen met andere vormen van handicap. We vragen aan de groepsleden om maximaal rekening te houden met de mogelijke impact van boodschappen of info op de andere groepsleden. De groep is bedoeld ter ondersteuning en aanmoediging.

Indien je lid wordt van deze groep beschouwen we je als lid van de Hersenletsel Liga. Via deze vereniging willen wij opkomen voor de belangen van personen met NAH en hun sociaal netwerk.. Via de groepsleden verwerft de Hersenletsel Liga een zekere representativiteit. Via deze groep houden we vinger aan de pols omtrent wat het betekent om te leven met NAH.

Het beheer van deze groep wordt opgenomen door vrijwilligers die daartoe aangesteld worden door de Raad van Bestuur. We streven ernaar het beheer van deze groep te delen. Kandidaat beheerders mogen zich steeds melden. Daarvoor zijn echter bepaalde vaardigheden en houdingen vereist.

De beheerders hebben het recht om inbreng van de groepsleden die niet strookt met de doelstellingen van deze groep te verwijderen. Daarover wordt wel eerst met het groepslid gecommuniceerd.

Open Facebook pagina

Naar aanleiding van de gesloten facebookgroepen voor personen met NAH en de groep voor partners/ mantelzorgers, is de Liga ook actief op facebook via een open community.


De community is bedoeld voor iedereen die van nabij of van iets verder betrokken is op de NAH problematiek: naast uiteraard personen met NAH zelf ook vrijwilligers, mantelzorgers, professionelen, studenten… Iedereen kan reageren op de aangeboden informatie en zelf ook berichten posten.


Op deze pagina post de Liga geregeld nieuwe berichten. Deze berichten kunnen op verschillende onderwerpen betrekking hebben De bronnen daarvoor zijn ook heel verschillend. De info is meestal rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met NAH en de werking van de Liga (bv oproep voor een bepaalde activiteit, organisatie van lotgenotencontacten, vormingsavonden, informatie over beschermingsstatuten, persoonsvolgende financiering, toegang tot zorg, edm.) De Liga maakt daartoe gebruik van alle open informatie van aanverwante organisaties in Vlaanderen en Nederland.

Deze pagina wordt beheerd door vrijwilligers binnen de Liga en zij hebben de vrijheid om informatie die niet strookt met de visie van de vereniging te verwijderen.